PRLSzanowni Państwo, Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach zaprasza na otwarcie wystawy "PRL: propaganda a rzeczywistość" - 28 kwietnia 2022 r. W dniu 28 kwietnia 2022 r., o godz. 12:00 na Skwerze im. Stefana Żeromskiego odbędzie się wernisaż wystawy "PRL: propaganda a rzeczywistość", przygotowanej przez pracowników Delegatury IPN w Kielcach. Propaganda była jednym z filarów systemu władzy okresu PRL. Komuniści poświęcali dużo uwagi i przeznaczali ogromne środki w celu legitymizacji swoich rządów. Wykorzystywali wszelkie dostępne formy przekazu, by podkreślić doniosłość dokonywanych przez siebie przemian, sukcesy gospodarcze, poparcie społeczne, czy "nierozerwalny sojusz" ze Związkiem Sowieckim.

Plakat konkursu mój superbohaterSpośród nadesłanych do konkursu plastycznego „Mój książkowy Superbohater/Superbohaterka” prac Jury wybrało po 10 prac z każdej kategorii. Prace opublikowaliśmy na fanpage Gminnej Biblioteki Publicznej im. F. Raka w Krasocinie i oddaliśmy pod Państwa głosowanie – autor pracy z największą ilością polubień (w każdej kategorii) zostanie zwycięzcą konkursu. O nagrodzie zdecyduje ilość polubień wybranego zdjęcia z rysunkiem. Głosować można do 13 maja do godz. 18.00.

Herb Gminy KrasocinW zw. z art. 28aa ust. 1, ust. 4, ust. 6 – ust. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), Przewodniczący Rady Gminy Krasocin informuje o rozpoczęciu w dniu 6 maja 2022 r. przyjmowania zgłoszeń do debaty nad raportem Wójta Gminy Krasocin o stanie gminy za 2021 rok, który zostanie przedstawiony podczas XLVI. sesji Rady Gminy Krasocin, która odbędzie się w dniu 30 maja 2022 r.

HerbZgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 1 maja 2022 r. (BiZK.I.642.10.2022) Szef Obrony Cywilnej Powiat Gminy – Wójt Gminy zawiadamia, że w dniach 9-13 maja 2022 r., w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-22, organizowanego przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, na terenie Gminy Krasocin zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych.

 

 

 

 

 

Regulamin I. Organizator:

- Wójt Gminy Krasocin

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasocinie

II. Cele konkursu:

- Promocja zdrowego stylu życia wolnego od używek i przemocy;

- Rozwijanie zainteresowań w twórczości plastycznej dzieci i młodzieży;

- Zwiększanie świadomości o zagrożeniach uzależnieniami.