23/12 2020

Kalendarz 2021

b_150_100_16777215_00_images_stories_2020_KALENDARZ_01.jpgW ramach kampanii informacyjno – edukacyjnej w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,   wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gmina Krasocin w 2021r, za pośrednictwem sołtysów - dostarczy ok. 3000 szt. kalendarzy, dla wszystkich właścicieli nieruchomości, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kalendarz został zilustrowany pracą plastyczną Darii Waloskiej uczennicy Szkoły Podstawowej w Olesznie, której   wrażliwość  na piękno świata i ekologię, została przelana na papier.

Na kalendarzu znajduje  się harmonogram odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, selektywnie zebranych, wielkogabarytowych, zużytego sprzęty elektrycznego  i elektronicznego oraz opon. Zawarta jest również    informacja na temat  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).