Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 13 Maj 2021    |    Imieniny obchodzą: Gloria, Robert, Serwacy

Akty prawne

UCHWAŁA NR XVIII/172/16 RADY GMINY KRASOCIN z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XVIII/175/16 RADY GMINY KRASOCIN z dnia 21 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XXXII/312/17 RADY GMINY KRASOCIN z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów

UCHWAŁA NR XVIII/173/16 RADY GMINY KRASOCIN z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

UCHWAŁA NR XVIII/176/16 RADY GMINY KRASOCIN z dnia 21 czerwca 2016 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasocin

UCHWAŁA NR XVIII/171/16 RADY GMINY KRASOCIN z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


UCHWALA NR V-35-15 RADY GMINY KRASOCIN z dnia 3 marca 2015r. zmieniajaca uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokosci tej oplaty.pdf


UCHWALA NR V-36-15 RADY GMINY KRASOCIN z dnia 3 marca 2015r. zmieniajaca uchwale w sprawie wzoru deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez wlascicieli nieruchomosci.pdf

UCHWAŁA NR III/19/14 RADY GMINY KRASOCIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

UCHWAŁA NR XLIII/375/14 RADY GMINY KRASOCIN z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krasocin.

UCHWAŁA NR XLIII/373/14 RADY GMINY KRASOCIN z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów

UCHWAŁA NR XLIII/374/14 RADY GMINY KRASOCIN z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr XXIV-199-12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Krasocin

Uchwała Nr XXIV-198-12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXIV-196-12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIV-200-12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XXVIII-226-13 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia  za inkaso

Uchwała Nr XXVIII-227-13 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-196-12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXIX-245-13 Rady Gminy Krasocin z dnia 24 maja 2013 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV-198-12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty

Uchwała Nr XXXVI-303-13 Rady Gminy Krasocin z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV-196-12 Rady Gminy Krasocin z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
bip.krasocin.com.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00