30/06 2020

Ważne instytucje w Gminie Krasocin

Zakład Gospodarki Komunalnej
ul. Emila Godlewskiego 11
29-105 Krasocin
http://www.zgkkrasocin.pl/

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
ul. Ludowców 9A
29-105 Krasocin

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksa Raka w Krasocinie
ul. Floriańska 1
29-105 Krasocin
tel./fax 41 39-17-017
http://www.biblioteka-krasocin.pl/