09/07 2021

INFORMACJA O SYTUACJI METEOROLOGICZNO - HYDROLOGICZNEJ W REGIONIE WODNYM GÓRNEJ-ZACHODNIEJ WISŁY

b_150_100_16777215_00_images_stories_2021_PGW.png

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 09.07.2021 r. godz. 06.00 UTC

 

1. Ostrzeżenia hydrologiczne
Brak
2. Ostrzeżenia meteorologiczne. Prawdopodobieństwo 80%  wystąpienia burz z gradem (opad od 30 do 50 mm). Obowiązuje w godzinach: od godz. 09:30 dnia 09.07.2021 do godz. 18:00 dnia 09.07.2021. Dotyczy powiatu oświęcimskiego i powiatów w województwie śląskim i świętokrzyskim.

3. Przekroczenia stanów alarmowych
Brak
4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych
Brak
5. Pogotowia i alarmy przeciwpowodziowe
Brak
6. Informacja o zagrożeniach
Brak
7. Aktualna sytuacja hydrologiczna

W ciągu minionej doby w regionie wodnym Górnej-Zachodniej Wisły opady atmosferyczne odnotowano:

w zlewni Uszwicy w Lipnicy Murowanej do 4,7 mm,
w zlewni Skawy w Makowie Podhalańskim do 1,5mm oraz zlewni Raby do 1,1mm w Luboniu Wielkim.  

Na rzekach i potokach regionu wodnego Górnej-Zachodniej Wisły zwierciadła wód układają się w strefie stanów średnich i niskich. W ciągu ostatniej doby w większości przekrojów wodowskazowych obserwowano stabilizację oraz spadki stanów zwierciadła wody. Niewielkie wzrosty zawarły się w przedziale do 9 cm - na Skawie w Wadowicach.  Spadki stanów wód, maksymalnie do 14 cm na Wiśle w Czernichowie-Prom.

Na najbliższą dobę IMGW-PIB prognozuje opady w całym obszarze zlewni Górnej Zachodnie Wisły, sumarycznie do 23mm w ciągu doby oraz możliwość wystąpienia opadów burzowych, (opady deszczu od 30 mm do 50 mm) oraz porywy wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.

8. Zjawiska lodowe
Brak
9. Informacja o zbiornikach
Sytuacja na zbiornikach jest na bieżąco monitorowana. Na wszystkich obiektach rezerwy zgodne z instrukcjami gospodarowania wodą.
10. Inne informacje
Brak
11. Informacja o żeglowności rzek i stanie urządzeń hydrotechnicznych

Zgodnie z treścią komunikatu nawigacyjnego nr 15/2021 od dnia 20.06.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.  na odcinku rzeki Wisły od km 223+600-223+700, z uwagi na związane z niskimi przepływami w rzece, okresowe uruchamianie progu piętrzącego Elektrowni w Połańcu, zlokalizowanego w km 223+650 rzeki Wisły, mogą nastąpić utrudnienia w żegludze.

Szlak żeglowny na odcinku od km 0+600 do 92+600 Wisły odcinek otwarty dla żeglugi przy ograniczeniu jego parametrów wskazanych w załącznikach utrudnienia 1, utrudnienia 2, utrudnienia 3.

W km 79+000 do km 80+900 mogą wystąpić dodatkowe utrudnienia w żegludze w związku z realizacją prac pn. „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. Na czas prowadzenia prac szlak żeglowny oznakowany został dodatkowymi znakami żeglugowymi, a odcinek drogi wodnej od km 79+100 do km 80+900 (Stopień Wodny Dąbie) zostanie wyłączony z uprawiania żeglugi nocnej i oznakowany sygnalizacją świetlną.

Od km 92+600 do km 175+400 - odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca  1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku utrudnienia 4.

Od km 175+400 do km 295+200 – odcinek otwarty dla żeglugi. Wymagana głębokość tranzytowa wynosząca 1,6 m lokalnie nie jest zachowana. Szczegóły znajdują się w załączniku utrudnienia 5.


Opracował:
Artur Kania