Miejsce Pamięci Narodowej - KrasocinRodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): tablica upamiętniająca.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Krasocin, gmina Krasocin, powiat włoszczowski, budynek ZPO im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie (wewnątrz budynku).

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

KIEROWNIK SZKOŁY JÓZEF GAJDZIŃSKI
ZGINĄŁ W DN. 14 MARCA 1941 ROKU
ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ
W OBOZIE KONCENTRACYJNYM W DACHAU
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
OGNISKO ZNP KRASOCIN
MŁODZIEŻ, SPOŁECZEŃSTWO

KRASOCIN DN. 17 VI 1973 R.