Miejsce Pamięci Narodowej - OlesznoRodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.):

Grób symboliczny mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ,,Nurta”.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia rzymsko katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Olesznie, cmentarz parafialny
w Olesznie.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

NURT
EUGENIUSZ GEDYMIN
KASZYŃSKI
UR. 22 SIERPNIA 1909
MJR WP. CICHOCIEMNY
ŻOŁNIERZ WRZEŚNIA
I WALK WE FRANCJI.
W 1942 W DYWERSJI
OKRĘGU JODŁA AK.
W 1943 DOWÓDCA
ZGRUPOWANIA ŚWIĘTOKRZYSKICH
ZGRUPOWAŃ PARTYZANCKICH
AK PONURY.
W 1944 D-CA 1 BAT. 2PP
LEG.AK. NASTĘPNIE DOWÓDCA
TEGO PUŁKU.
KAWALER KRZYŻY: VIRTUTI
MILITARI, WALECZNYCH,
ARMII KRAJOWEJ.
ZM. 24 MARCA 1976
W LONDYNIE