Miejsce Pamięci Narodowej - OlesznoRodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Tablice upamiętniające.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Budynek Zespołu Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Olesznie przy ul. Szkolnej 34 .

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

PAMIĘCI PARTYZANTÓW
ODDZIAŁU ARMII KRAJOWEJ
MJR M. TARCHALSKIEGO
„MARCINA” POLEGŁYCH
W BOJU Z HITLEROWCAMI
POD OLESZNEM 26 VII 1944 R
KOŁO ZBoWiD SPOŁECZEŃSTWO OLESZNA
POLEGLI W WALCE
PARTYZANCI ODDZIAŁU AK
SIERŻ. PS.„POŚWIST” – PIECH KAZIMIERZ
STRZ. PS.„ISKRA”- CELEJOWSKI TADEUSZ
STRZ. PS. „SROKA”- KOWALCZYK CZESŁAW
STRZ. PS.„MALARSKI”- SOBCZYK STANISŁAW
CZEŚĆ I CHWAŁA ICH PAMIĘCI