Miejsce Pamięci Narodowej - OlesznoRodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Kwatera Żołnierska.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, cmentarz parafialny w Olesznie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia
NMP w Olesznie.

Miejsce Pamięci Narodowej - OlesznoRodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): głaz.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Olesznie, cmentarz parafialny
w Olesznie, ul. Partyzantów (przy drodze powiatowej w kierunku Końskie, po lewej stronie), głaz znajduje się po lewej stronie od wejścia na cmentarz.

Miejsce Pamięci Narodowej - LudyniaRodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): głaz.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Ludynia , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Kozłowie,głaz znajduje się przy drodze prowadzącej z Ludyni
w kierunku zachodnim, na skraju lasu (w sąsiedztwie cmentarza wojennego).

Miejsce Pamięci Narodowej - LudyniaRodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Cmentarz.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Ludynia , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Kozłowie, cmentarz wojenny znajduje się przy drodze prowadzącej z Ludyni w kierunku zachodnim, na skraju lasu.

ROTMISTRZ WITOLD PILECKIRodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.):

Tablica upamiętniająca.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Krasocin , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, ZPO im. rtm. Witolda Pileckiego.