Zarządzenie w sprawie powolania komisji konkursowej w celu opiniowania zlożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2023 roku

W dniu 26.01.2023 r. do Urzędu Gminy w Krasocinie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego „Razem” z siedzibą w Skorków 137, 29-105 Krasocin, na realizacje zadania publicznego pod nazwą: "Sportowe zajęcia taneczne - taniec nowoczesny", w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ofertę uważa się za celową, a koszty adekwatne do zakładanych rezultatów.

15_23-w-sprawie-powolania-komisji-konkursowej-w-celu-opiniowania-zlozonych-ofert-w-ramach-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-lub-wsparcie-r.pdf

16 grudnia 2022 Stowarzyszenie MorsoManiacy i Stowarzyszenie KGW Oleszno przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Armii Krajowej w Olesznie, Wicestarostą Włoszczowskim Łukaszem Karpińskim, radnymi z parafii Oleszno oraz Stowarzyszeniem Gospodyń z Własnej Woli zorganizowali wigilię dla osób starszych i samotnych. W czasie zbliżających się świąt nikt nie powinien być sam, samotny, dlatego też narodził się pomysł, aby spotkać się przy wspólnym stole.

Zdjęcie grupoweSpotkania seniorów znów są radosne… Wspólne biesiadowanie, grillowanie, ciepła herbatka nawet w chłodniejsze dni, ale w seniorskim gronie przynoszą ciepło. Bo przecież doskwierał nam już covid ( chociaż teraz też musimy być ostrożni!). Jednak większość z nas jest zaszczepiona , dawkami przypominającymi również.
Pyszności na wspólnym grillowaniu przygotowali K. Robak i W. Turek
Ciekawym spotkaniem był wyjazd do Ogrodu Botanicznego w Kielcach, Karczówki, zwiedzanie jaskini na Kadzielni, wejście i zwiedzanie ruin zamku w Chęcinach.

Autor tekstu: Danuta Libera - Przewodnicząca Klubu Seniora