Wręczanie nagród w konkursieW dniu 7 marca br. podczas spotkania z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się w Powiatowym Centrum Kulturalno-Rekreacyjnym we Włoszczowie, wręczono nagrody laureatom Powiatowego Konkursu na „Piernik Bożonarodzeniowy”. Nagrodę pieniężną w wysokości 800zł za zajęcie I miejsca, odebrały przedstawicielki KGW w Cieślach (nagrodę wręczyła Pani Katarzyna Migoń) natomiast KGW w Ludyni otrzymały wyróżnienie (nagrodę ufundowaną przez siebie wręczyły członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego Małgorzata Gusta oraz Przewodnicząca Powiatowej Rady KGW Beata Bąk).

W części artystycznej tegorocznego spotkania zaprezentowały się dwa zespoły z terenu naszej gminy: dzieci ze Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki z Ciesiel oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Cieślaneczki”z Ciesiel.

Serdecznie wszystkim gratulujemy i dziękujemy!