KGW Cieśle w StaszowieW dniu 24.07.2022 r. KGW Cieśle „Cieślaneczki” wzięły udział w I Staszowskim Przeglądzie Zespołów Ludowych - “Świętokrzyską Nutą Pisane”. Miejscem realizacji wydarzenia był Park Rekreacyjno-Sportowy „Zalew nad Czarną” w Staszowie a na scenie zaprezentowały się liczne regionalne kapele, zespoły śpiewacze i śpiewaczo-taneczne z terenu województwa świętokrzyskiego. Członkinie KGW w Cieślach zaprezentowały swój autorski repertuar.

Zespół ma zaproszenia na kolejne imprezy o randze wojewódzkiej oraz pomysły na dalszą promocję gminy. „Cieślaneczki” składają serdeczne podziękowania Panu Wójtowi Ireneuszowi Gliścińskiemu za okazaną pomoc i wsparcie.