15_23-w-sprawie-powolania-komisji-konkursowej-w-celu-opiniowania-zlozonych-ofert-w-ramach-otwartego-konkursu-ofert-na-powierzenie-lub-wsparcie-r.pdf

16 grudnia 2022 Stowarzyszenie MorsoManiacy i Stowarzyszenie KGW Oleszno przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Armii Krajowej w Olesznie, Wicestarostą Włoszczowskim Łukaszem Karpińskim, radnymi z parafii Oleszno oraz Stowarzyszeniem Gospodyń z Własnej Woli zorganizowali wigilię dla osób starszych i samotnych. W czasie zbliżających się świąt nikt nie powinien być sam, samotny, dlatego też narodził się pomysł, aby spotkać się przy wspólnym stole.

Zdjęcie grupoweSpotkania seniorów znów są radosne… Wspólne biesiadowanie, grillowanie, ciepła herbatka nawet w chłodniejsze dni, ale w seniorskim gronie przynoszą ciepło. Bo przecież doskwierał nam już covid ( chociaż teraz też musimy być ostrożni!). Jednak większość z nas jest zaszczepiona , dawkami przypominającymi również.
Pyszności na wspólnym grillowaniu przygotowali K. Robak i W. Turek
Ciekawym spotkaniem był wyjazd do Ogrodu Botanicznego w Kielcach, Karczówki, zwiedzanie jaskini na Kadzielni, wejście i zwiedzanie ruin zamku w Chęcinach.

Autor tekstu: Danuta Libera - Przewodnicząca Klubu Seniora

W dniu 16.09.2022 r. do Urzędu Gminy w Krasocinie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Skorkowie z siedzibą w Skorków 137, 29-105 Krasocin na realizacje zadania publicznego pod nazwą: "Zajęcia wokalno-umuzykalniające dla Koła Gospodyń Wiejskich w Skorkowie" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ofertę uważa się za celową, a koszty adekwatne do zakładanych rezultatów.

W dniu 09.09.2022 r. do Urzędu Gminy w Krasocinie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Występach z siedzibą w Występy 20D, 29-105 Krasocin na realizacje zadania publicznego pod nazwą: „Zajęcia wokalno-umuzykalniające dla Koła Gospodyń Wiejskich w Występach„ w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ofertę uważa się za celową, a koszty adekwatne do zakładanych rezultatów.