Zadanie Gminy Krasocin

pn. Usunięcie „dzikiego wysypiska śmieci” na terenie gminy Krasocin w ramach nagrody w konkursie „Czyste świętokrzyskie”
realizowane w roku 2021

Dofinansowano na podstawie umowy dotacji nr 5331/21 ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

w kwocie 2570,01zł.