Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP  w Krasocinie

 1. Prezes - Bartłomiej Robak
 2. Wiceprezes - Michał Kaczmarek
 3. Wiceprezes - Andrzej Robak
 4. Wiceprezes/Skarbnik - Mariusz Kowalczyk
 5. Komendant Gminy -Krzysztof Stolarczyk
 6. Sekretarz- Agnieszka Klim
 7. Członek Prezydium - Ireneusz Gliściński
 8. Członek - Sergiusz Karpiński
 9. Członek – Ryszard Gierczak
 10. Członek- Sylwester Ciszek
 11. Członek – Rafał Chruściel
 12. Członek - Ireneusz Wolski
 13. Członek- Ryszard Omasta
 14. Członek – Jerzy Nowakowski

 

Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP RP  w Krasocinie:

 1. Przewodniczący - Krystian Pawłowski
 2. Wiceprzewodniczący - Leszek Łukasik
 3. Sekretarz - Tomasz Wolski

Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:

 1. Prezes - Bartłomiej Robak
 2. Wiceprezes - Andrzej Robak
 3. Komendant Gminny- Krzysztof Stolarczyk
 4. Członek - Ireneusz Wolski
 5. Wiceprezes/Skarbnik - Mariusz Kowalczyk

 Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP  w Krasocinie do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP :

 1. Prezes - Bartłomiej Robak
 2. Wiceprezes - Andrzej Robak
 3. Wiceprezes/Skarbnik - Mariusz Kowalczyk
 4. Członek- Ireneusz Wolski

 

L.p. Jednostka Imię Nazwisko Funkcja
1) OSP Brygidów    
    Barbara Kowalczyk Prezes zarządu 
    Adam Kałka Wiceprezes
    Robert Kowalczyk Wiceprezes-Naczelnik
    Jarosław Klim Skarbnik
    Agnieszka Klim Sekretarz
    Michał Przepióra Gospodarz
    Nina Lipniak-Młyńczak Kronikarz
         
2) OSP Oleszno    
    Andrzej Robak Prezes
    Sylwester Stolarczyk Wiceprezes
    Krzysztof Stolarczyk Wiceprezes Naczelnika  
    Tomasz Stawowczyk Zastępca Naczelnika
    Wojciech Szymczak Skarbnik
    Marek Gacia Sekretarz
    Stanisław Kowalczyk Gospodarz
    Mariusz Sobański Kronikarz
    Artur Oracz Członek zarządu
         
3) OSP Ostrów    
    Ireneusz Wolski Prezes zarządu
    Leszek Łukasik Wiceprezes-Naczelnik
    Mieczysław Wolski Zastępca Naczelnika
    Mateusz Machnik Skarbnik
    Marcin Tomczyk Sekretarz
    Mateusz Kościołek Kronikarz
    Tadeusz Ciosek Członek zarządu
         
4) OSP Mieczyn    
    Rafał Chruściel Prezes
    Łukasz Sobczyk Wiceprezes
    Dawid Frączek Wiceprezes-Naczelnik
    Violetta Chruściel Skarbnik
    Agata Frączek Sekretarz
    Wiktor Frączek Gospodarz
    Anita Frączek Kronikarz
    Anna Tatar Członek zarządu
    Łukasz Frączek Członek zarządu
         
5) OSP Krasocin    
    Dominik Mietelski Prezes
    Michał  Kaczmarek Wiceprezes-Naczelnik
    Leopold Kwapisz Wiceprezes
    Dawid Malicki Zastępca Skarbnika
    Roman Skrobisz Skarbnik
    Kamil Sosnowski Sekretarz
    Angelika Kowalczyk Członek Zarządu
    Krystian Pawłowski Członek Zarządu
    Szymon Pawłowski Członek Zarządu
6) OSP Sułków    
    Sylwester Ciszek Prezes
    Marian Nejman Wiceprezes
    Jan Wolski Wiceprezes-Naczelnik
    Andrzej Trojszczak Zastępca Naczelnika
    Dorota Malicka Skarbnik
    Dorota Robak Sekretarz
    Zbigniew Malicki Gospodarz
    Dorota Staroszczyk Członek zarządu
         
7) OSP Ludynia    
    Wojciech Trybek Prezes
    Stanisław Gieżyński Wiceprezes
    Wojciech Sosnowski Wiceprezes-Naczelnik
    Zbigniew Banasik Zastępca Naczelnika
    Stanisław Klimczyk Skarbnik
    Tomasz Cabaj Sekretarz
    Antoni Cabaj Gospodarz
    Monika Miszta Kronikarz
    Marek Knap Członek zarządu
         
8) OSP Skorków    
    Ryszard Gierczak Prezes
    Mariusz Wijas Wiceprezes
    Grzegorz Kałamaga Naczelnik
    Tomasz Tkacz Zastępca Naczelnika
    Eugeniusz Stefańczyk Skarbnik
    Kamil Stefańczyk Sekretarz
    Grzegorz Wijas Gospodarz
    Piotr Chachurski Członek zarządu
         
9) OSP Cieśle    
    Jerzy Nowakowski Prezes
    Andrzej Hajduk Wiceprezes-Naczelnik
    Piotr Spurek Skarbnik
    Ewelina Spurek Sekretarz
    Zbigniew Hajduk Gospodarz
         
10) OSP Chotów    
    Sergiusz Karpiński Prezes
    Mieczysław Lichosik Wiceprezes-Naczelnik
    Adam Grabiec Skarbnik
    Waldemar Klim Sekretarz
    Włodzimierz Karpiński Gospodarz
    Arkadiusz Klim Kronikarz
         
11) OSP Świdno    
    Mariusz Kowalczyk Prezes
    Jarosław Mazur Wiceprezes
    Radosław Żmuda Wiceprezes-Naczelnika
    Andrzej Kowalczyk Zastępca Naczelnika, Kronikarz
    Ryszard Omasta Skarbnik
    Marek Lipniak Sekretarz
    Dariusz Kowalczyk Gospodarz
    Karol Lis Członek zarządu