Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 13 Maj 2021    |    Imieniny obchodzą: Gloria, Robert, Serwacy

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krasocinie

Lp.

Imię Nazwisko

Funkcja

Stanowisko służbowe

 

1.

Jacek Wojciechowski

przewodniczący

pracownik socjalny

 

2.

Beata Dolaś

za- ca przewodniczącego

pedagog

 

3.

Agata Kapelusz - Derejska

członek

nauczyciel

 

4.

Jerzy Ciułek

członek

policjant

 

5.

Barbara Kaliszewska

członek

przedstawiciel społeczności lokalnej/sprzedawca

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Głównym zadaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest: podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. W ramach działań wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia Gminna Komisja:
• przyjmuje zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu,
• wzywa na rozmowę osobę, co do której wpłynęło zgłoszenie,
• kieruje taką osoby na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
• przygotowuje dokumentację związaną z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego,
• składa wniosek o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego.
Wszystkie czynności podejmowane w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego są objęte poufnością. Procedura zmierzająca do zobowiązania do leczenia odwykowego często nie jest właściwie rozumiana przez rodziny osób, wobec których jest podejmowana. Najwięcej nieporozumień związanych jest z oczekiwaną skutecznością wdrożenia tej procedury, dlatego też warto zaznaczyć, że:
• postanowienie o zobowiązaniu do leczenia odwykowego zapada w trybie nieprocesowym,
• procedura podejmowana przez Gminna Komisję zmierzająca do zobowiązania do leczenia jest funkcją polegającą na motywowaniu do podjęcia terapii odwykowej,
• podstawowym celem terapii uzależnienia od alkoholu jest uzyskanie poprawy zdrowia pacjenta,
• celem pobytu w zakładzie odwykowym nie jest izolacja pacjenta od otoczenia społecznego,
• osoby uzależnione od alkoholu nie są chore psychicznie i w większości przypadków ponoszą odpowiedzialność za swoje niezgodne z prawem postępowanie,
• często oczekuje się, że wdrożenie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego rozwiąże problem przemocy w rodzinie. Niestety, nie jest to możliwe. Zakłady lecznictwa odwykowego nie pełnią roli aresztów.

Wniosek_GKRPA.docx

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
bip.krasocin.com.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00