25/07 2008

Zespół "Melodia" z Oleszna

Powstał w sierpniu 2005 roku. Kierownikiem muzycznym zespołu jest p. Józef  Ryszard Gaj – organista kościoła parafialnego w Olesznie.

W skład zespołu wchodzą:

1.     Józef Ryszard Gaj – kierownik zespołu

2.     Czesław Cieślik

3.     Bożena Cierpica

4.     Katarzyna Drej

5.     Jadwiga Drej

6.     Marianna Gacia

7.     Małgorzata Grabiec

8.     Bogdan Górski

9.     Wiktor Bąk

10.   Jadwiga Socha

11.   Zdzisław Orzeł

12.   Jadwiga Wróbel

13.   Maria Ostojska

14.   Mieczysław Kowalczyk

15.   Marianna Marcinkowska

16.   Barbara Picheta

17.   Maria Stolarczyk

18.   Stanisław Przepióra

19.   Jolanta Piskorek

20.   Stanisław Kowalczyk

21.   Bronisław Lis

22.   Anna Wójcik

          Zespół „Melodia” zadebiutował koncertem piosenek i przyśpiewek ludowych podczas dożynek gminnych w dniu 4 września 2005 roku, które odbywały się w Olesznie. Występuje podczas uroczystości gminnych oraz patriotyczno – religijnych, które odbywają się w Olesznie.W repertuarze zespołu są piosenki i przyśpiewki ludowe oraz piosenki, do których teksty piszą członkowie zespołu. Zespół funkcjonuje pod dwiema nazwami. Pierwsza to Zespół MELODIA z Oleszna, a druga to CHÓR PARAFIALNY przy parafii P.W.Wniebowzięcia NMP w Olesznie. Chór śpiewa w każdą niedzielę i święta w miejscowym kościele podczas mszy świętej o godzinie 12:00. Repertuar chóru obejmuje około 100 pieśni na różne uroczystości kościelne, patriotyczne i okolicznościowe. Urząd Gminy zakupił dla zespołu „ Melodia” regionalne stroje ludowe i jest naszym sponsorem ( inni sponsorzy mile widziani). Oprócz strojów regionalnych, w bieżącym roku członkowie zespołu zakupili z funduszy własnych jednolite stroje galowe w kolorze szafirowym. Naszą wizytówką jest piosenka pod tytułem „ Nasze piękne Oleszno”, do której słowa napisała p. Małgorzata Grabiec. Próby zespołu odbywają się raz w tygodniu ( czwartki) w sali budynku przy ulicy Kieleckiej 5.