Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 19 Wrzesień 2021    |    Imieniny obchodzą: Konstancja, January

Historia Klubu 4 H „Mała Gwiazdka”

Historia Klubu 4 H „Mała Gwiazdka”

HISTORIA KLUBU 4 H „Mała Gwiazdka” DZIAŁAJĄCEGO PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II W CZOSTKOWIE   

Początki działalności Klubu 4H w naszej szkole niemal  pokrywają się z objęciem stanowiska dyrektora przez p. Bożenę Kaczmarczyk; „Mała Gwiazda” rosła w siłę pod czujnym okiem p. dyrektor, która wspierała wszystkie działania podejmowane przez  dzieci zrzeszone pod emblematem czterolistnej koniczyny.  Od roku 1998 klubem opiekuje się p. Anna Lechowicz  a od roku 2004  także p. Małgorzata Blautt.  W związku z realizacją na terenie szkoły projektu „Ugruntowanie i wyrównanie poziomu wiedzy matematycznej w klasach IV – VI szkoły podstawowej” od ubiegłego roku do grona wolontariuszy dołączyła również p. Aneta Ślęzak – Siwek – nauczycielka matematyki.

Czym jest 4-H?

4- H jest dobrowolną, edukacyjną organizacją, stworzoną z zamiarem wyjścia naprzeciw potrzebom
i zainteresowaniom chłopców i dziewcząt głównie (ale nie tylko) z obszarów wiejskich.

Ruch 4- H w Polsce zainicjowany został w 1991 roku przez doradców Polsko – Amerykańskiego Programu Doradztwa Rolniczego współpracujących  z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego na terenie całej Polski.

Motto Ruchu 4 – H : NAJLEPSZE NIECH BĘDZIE JESZCZE LEPSZE

Hasło Ruchu 4 – H: UCZYĆ SIĘ DZIAŁAJĄC

W 4 – H znajdzie się miejsce dla każdego, kto pragnie konstruktywnie spędzić wolny czas – ucząc się i bawiąc zarazem.
            4 – H jako program dla młodzieży kładzie szczególny nacisk na jej rozwój. Rozwój młodego człowieka jest efektem tego, co mówi, myśli i robi ten właśnie młody człowiek, a nie co mówi, myśli i robi opiekun klubu. Młody człowiek, któremu da się okazję spełnienia własnego pragnienia, rozwoju, będzie rozumiał, że zachodzą w nim zmiany i że poprzez własne doświadczenie tworzy swoją indywidualną osobowość.
            4 – H to partnerstwo. Młodzi ludzie przyłączają się do grup młodzieżowych zazwyczaj po to, żeby zaspokoić wewnętrzne potrzeby, dobrze się bawić oraz uzyskać akceptację grupy  i jej lidera. Zaangażowanie w działanie grupy oraz nawiązanie z dorosłym liderem znaczących, partnerskich stosunków powoduje zaspokojenie tych potrzeb. Potrzeby te są zarazem fundamentem, na którym można budować pozytywne zachowania młodzieży.
            4 – H nie ogranicza się tylko do zwiększania umiejętności technicznych. Główny nacisk kładzie się w nim na kształcenie umiejętności życiowych (komunikacja, twórcze rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, praca w grupie) i wrażliwości na potrzeby innych.
         To właśnie hasło przyświecające działalności  Klubów 4H – „Uczyć się działając”  skłoniło nas do wstąpienia w szeregi Czterolistnych Koniczynek. Działamy prężnie już od 1998 roku, a więc niebawem będziemy hucznie świętować dziesięciolecie naszego istnienia. Pierwszym Klubem 4H działającym
na terenie naszej gminy był klub przy Szkole Podstawowej w Ostrowie. Na dzień dzisiejszy w Gminie Krasocin  pracują  4 kluby. Od 2001 roku  Klub 4H przy Zespole Placówek Oświatowych w Bukowie, od 2005 roku – klub gimnazjalny w Krasocinie a od 2006 roku także klub zrzeszający dzieci ze szkoły podstawowej. W 2006 roku szeregi klubów spod emblematu czterolistnej koniczyny zasilił klub ze Szkoły Podstawowej w Mieczynie.
            Klub 4-H  działający przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie realizuje różnorodne projekty edukacyjne. Jedne trwają 2 –3 lata, inne są krótkotematyczne. Spośród projektów wiodących na uwagę zasługują: „Pomóż sam sobie – ucz się przedsiębiorczości” czy „Żyjmy w zgodzie z naturą”.  Uczniowie dzięki uprzejmości ŚODR w Modliszewicach mogą uczestniczyć w różnego rodzaju szkoleniach prowadzonych przez liderów ekspertów. Między innymi brali udział w 2-dniowych szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości i wiedzy o Unii Europejskiej.
Uczniowie uzdolnieni plastycznie mogą rozwijać swój talent uczestnicząc w różnorodnych konkursach.
W roku 2001  jedna z uczennic brała udział w Międzynarodowych Plenerach malarskich –Kresy 92.
            Klub uczestniczył w wielu konkursach wojewódzkich i ogólnopolskich zajmując wysokie lokaty; dzięki czemu uczniowie uwierzyli w swoje możliwości, są pewni siebie, chętnie podejmują różnorodne wyzwania.
             Dzięki uprzejmości ŚODR w Modliszewicach  członkowie zrzeszeni w klubie mogą wyjeżdżać na wycieczki nie ponosząc żadnych kosztów.
W roku szkolnym 1999/2000 uczniowie Szkoły Podstawowej  w Czostkowie zrzeszeni pod emblematem czterolistnej koniczynki brali udział  w następujących konkursach: „Poznaj swoje korzenie” – konkurs ogólnopolski, „Moja kózka w obiektywie” – konkurs wojewódzki (I miejsce) ,„Moi rodzice pracują  w bezpiecznym gospodarstwie” – konkurs wojewódzki (III miejsce). Rok 2000/2001: „Podpatruj przyrodę a odkryjesz jej prawa” – konkurs wojewódzki (II miejsce w zakresie wiedzy ekologicznej) , „Poznaję swój region – znam Powiat Włoszczowski” – konkurs powiatowy .
            W roku szkolnym 2001/2002 Klub 4 – H w Czostkowie realizował następujące projekty:
„Bliżej Unii Europejskiej” – realizując ten projekt klubowicze poznali historię Unii Europejskiej, instytucje unijne, symbole, hymn, drogę Europy do Unii Europejskiej. Wzięli udział w wojewódzkim konkursie klubów 4 – H pod hasłem „Języki otwierają drzwi do Unii Europejskiej”.
Projekt  cieszył się dużym zainteresowaniem o czym świadczyć mogą między innymi lokaty jakie osiągnęli nasi uczniowie w konkursie, którego celem było przybliżenie tradycji i kultur europejskich. Podstawowym  zadaniem wspomnianego konkursu było przekonanie młodzieży  o konieczności nauki języków obcych (nie zapominając o naszym pięknym języku ojczystym) i podjęcia jak najszerszych działań w tym kierunku, co przyczyni się do zmniejszenia lub zniesienia barier między ludźmi.
W I edycji konkursu „Języki otwierają drzwi do Unii Europejskiej” uczestniczyła młodzież ze szkół ponadpodstawowych (klub środowiskowy). Reprezentantki klubu 4H w Czostkowie  przygotowały prace, które zostały wysoko ocenione przez Wojewódzką Komisję Konkursową. Klubowi przyznano:

I miejsce w kategorii prace pisemne,

I  i II miejsce w kategorii plakat.

Uczniowie otrzymali nie tylko dyplomy, ale także wspaniałe nagrody  w postaci aparatów fotograficznych.
W II edycji konkursu udział brali reprezentanci klubów ze szkół podstawowych. I tu Wojewódzka Komisja Konkursowa z przewodniczącą p. G. Motyką reprezentującą Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach przyznała szereg wyróżnień.
            Klub 4 – H w Czostkowie  otrzymał: w kategorii plakaty -  II  i III miejsce, w kategorii albumy i prace tematyczne  - II miejsce.
            W konkursie wiedzy o Unii Europejskiej (ostatniej kategorii konkursowej) wzięło udział 60 klubowiczów z 18 klubów 4 – H.   I i II miejsce a także wyróżnienie przypadło klubowiczom  z Czostkowa.
Artykuł poświęcony temu konkursowi zamieszczony został  w Aktualnościach Rolniczych z lipca 2002 roku.

„Bezpieczna praca w gospodarstwie” .

 Realizując ten projekt popularyzowano zasady bezpiecznej, higienicznej pracy   w gospodarstwach rolnych, uwrażliwiano na zagrożenia zdrowia
 i życia, występujące przy wykonywaniu różnorodnych prac w rolnictwie, dostrzeganie i dokumentowanie zjawisk  w tym zakresie poprzez ciągłą obserwację.
Wojewódzka Komisja ds. Bezpieczeństwa i Higieny  Pracy w Rolnictwie Indywidualnym w uzgodnieniu
z Okręgowym Inspektorem Pracy  w Kielcach i z ŚODR Modliszewice ogłosiła konkurs  pod hasłem „Bezpiecznie pomagam rodzicom w gospodarstwie”. Klub chętnie przystąpił do tego konkursu: 3 czołowe lokaty należały do Klubu 4H  w Czostkowie.

 „Ekologia i ochrona środowiska”.

Realizując ten projekt klubowicze poszerzali wiedzę na temat ekologii i ochrony środowiska , porządkowali okoliczne lasy i tereny podmokłe, segregowali odpady komunalne, fotografowali  i poznawali  roślinność mokradeł i stawów. Wynikiem tejże  pracy było opracowanie  projektu: „Ochrona mokradeł”.
Klub uczestniczył także w ogólnopolskiej akcji „Do Unii Europejskiej  w zgodzie z naturą”. Akcja zorganizowana była przez Fundację Edukacyjną  4 – H w Polsce. Podsumowanie akcji odbyło się we wrześniu w Radomiu. Organizatorzy (pomimo niesprzyjającej pogody) zapewnili wszystkim przybyłym na tę uroczystość szereg atrakcji, łącznie ze zwiedzaniem lotniska wojskowego.
Rok 2002/2003 to realizacja projektu ekologicznego dotyczącego lasu, udział w konkursie „Otwieramy drzwi do leśnego królestwa”, w którym  uczestniczył klub szkolny i środowiskowy.
Oba kluby mogły poszczycić się I miejscem. Klub 4 H przy Szkole Podstawowej w Czostkowie otrzymał także wyróżnienie za całokształt pracy.

    W roku szkolnym 2003/2004 klub uczestniczył w dwóch konkursach wojewódzkich:

1.     „Najstarsza potrawa regionalna” – II miejsce,

2.     „Ziemia to ogród, a my odkrywamy jego tajemnice” – III miejsce.

W roku szkolnym 2004/2005 głównym zadaniem realizowanym przez klub był  projekt z zakresu edukacji regionalnej a także  projekty związane z bezpieczeństwem pracy w gospodarstwie.
Uczniowie uczestniczyli w konkursie zorganizowanym przez posła  J. Szczepańczyka „Nad wszystkie inne, ceń strony rodzinne”, w którym zdobyli wyróżnienie i nagrodę ufundowaną przez Gazetę Jędrzejowską.
 Aby zgromadzić pieniądze na materiały potrzebne do wykonywania różnorodnych prac i inne potrzeby klubu uczniowie produkowali i sprzedawali stroiki świąteczne, aktywnie włączali się w przygotowanie Jasełek bożonarodzeniowych. Uczestniczyli także w konkursach ogłaszanych przez „Społem” i „Słowo Ludu”. Brali udział w zlocie klubów 4H powiatu włoszczowskiego, 6 osobowa grupa zachwycała się pięknem Ojcowa uczestnicząc w wycieczce zorganizowanej przez ŚODR.
Rok szkolny 2005/2006 udział w ogólnopolskim konkursie „Technika w rolnictwie”. W październiku członkowie uczestniczyli w wycieczce do Bałtowa (krainy dinozaurów), w grudniu odbyła się wycieczka do Warszawy, spotkanie z Prymasem Józefem Glempem. Uczniowie prezentowali wykonane przez klubowiczów ozdoby choinkowe, stroiki bożonarodzeniowe. W lipcu mogli zwiedzić budynek Sejmu RP.
       W zimowe popołudnia Klub 4H przygotowywał się do wojewódzkiego konkursu „Wracamy do tradycji”. W kategorii tańców regionalnych, przyśpiewek, obrzędów klub zajął zaszczytne III miejsce.
         Klub „MAŁA GWIAZDA” uczestniczył w krajowym konkursie pod hasłem „Skarby naszej wsi”, brał udział w zlocie krajowym klubów 4H, który odbył się w  miejscowości Psie Pole.
          Rok 2006/2007 – uczestnictwo w wojewódzkich konkursach:

1.      „Zapomniane zawody”,

2.     „Bezpieczna wieś naszą przyszłością”, w którym uczniowie zdobyli szereg nagród.
Wzięliśmy również udział w konkursie na najładniejszą szopkę kolędniczą. Praca była eksponowana w Muzeum Wsi Kieleckiej.

          Członkowie klubu mogą uczestniczyć w wymianie międzynarodowej.

W czerwcu 2003 i 2005  roku reprezentantki  Klubu 4H  brały udział w wymianie „MICHIGEN 2003, 2005”. Koszty związane  z wyjazdem w dużej mierze zostały  sfinansowane przez Urząd Gminy w Krasocinie,  dzięki  uprzejmości wójta p. J. Siwka., który pomagał nam również w bezpiecznym dotarciu do miejsc organizacji różnorodnych konkursów. Pomocną dłoń wyciągnęły w naszym kierunku również władze powiatowe za co jesteśmy im wdzięczni.
W kolejnych latach rodziny klubowiczów z Czostkowa gościły w swoich domach dziewczynkę z Ameryki. 

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
bip.krasocin.com.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00

Deklaracja dostępności