30/11 2017

NIE DLA CZADU

   Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla potocznie zwanego czadem ginie kilkadziesiąt osób z całej Polski. Zatrucia rozpoczynają się wraz z nastaniem okresu grzewczego i bardzo często nie mają związku z powstaniem pożaru a wynikają jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynków i znajdujących się w nich urządzeniach i instalacjach grzewczych. Istotnym zatem jest przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i budowlanych, a w szczególności:
1) dokonywanie okresowych konserwacji i kontroli przewodów kominowych,
2) zapewnienie sprawności technicznej przewodów kominowych,
3) właściwe podłączenie i eksploatowanie urządzeń grzewczych.
   Przewody kominowe, do których są podłączone urządzenia grzewcze należy czyścić
 w następujących czasookresach:
1) urządzenia na paliwo stałe – co najmniej raz na 3 miesiące,
2) urządzenia na paliwo płynne lub gazowe – co najmniej raz na 6 miesięcy,
3) urządzenia w zakładach zbiorowego żywienia – co najmniej raz w miesiącu.
   W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.
   Odpowiedzialność za przestrzeganie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych nakłada na właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów budowlanych lub terenów art. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej.
   Wykonywanie usług kominiarskich należy powierzać osobom z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym, co będzie miało bezpośredni wpływ na wyeliminowanie występujących zagrożeń pożarowych lub zatrucia tlenkiem węgla w czasie użytkowania wszelkiego typu urządzeń grzewczych. Tlenek węgla jest gazem powstającym w wyniku niepełnego procesu spalania. Z uwagi na fakt, że nie posiada smaku, zapachu, barwy, nie szczypie w oczy i nie „dusi w gardle” strażacy nazywają go „CICHYM ZABÓJCĄ”.

Więcej: http://www.straz.gov.pl/porady/bezpieczenstwo_pozarowe_w_domu