LOGOW ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na terenie Gminy Krasocin została złożona  następująca ilość wniosków o dofinansowanie:

 
 
 
 

Gmina

Krasocin

Liczna złożonych Wniosków o dofinansowanie

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

635

318

 

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji dla Gminy Krasocin: 10 067 192,72 zł