Herb Gminy KrasocinGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie informuje, iż od 13.02.2023r. do 28.02.2023r. można ubiegać się o skierowania uprawniające do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) Podprogram 2021 Plus.
Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudniej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:
- 1.707,20 zł netto – dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1.320,00 zł netto – dla osoby w rodzinie.
Ubiegając się o skierowanie należy udokumentować sytuację dochodową za miesiąc styczeń 2023r. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane indywidualnie o terminie i miejscu wydawania żywności.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie Pani Zdzisława Robak wraz z Główną Księgową GOPS Krasocin Panią Wandą Sobczyk podpisała  umowę na opiekę wytchnieniową, z której skorzystają rodziny z Gminy Krasocin. Podpisanie umowy odbyło się 13 maja br. w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach. Jest to już kolejna umowa dla Krasocina w zakresie opieki wytchnieniowej. Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie informuje, że wydawanie żywności z „Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020” odbędzie się w remizie OSP Chotów.