TAMAXPrzedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i przygotowanie stroju ekologicznego, promującego ideę recyklingu i selektywną zbiórkę odpadów. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krasocin. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: uczniowie klas I – IV oraz uczniowie klas V – VIII.

konkursWójt Gminy Krasocin ogłasza konkurs na napisanie krótkiego wiersza o tematyce czystego powietrza. Inicjatywa przeznaczona jest dla wszystkich uczniów z klas od IV do VIII szkół podstawowych z terenu Gminy Krasocin, pod hasłem: „W gminie Krasocin oddychamy czystym powietrzem”

Nagroda główna - super zbieraczW ramach konkursu pn. „Super Zbieracz” Edycja II, dotyczącego zbiórki puszek aluminiowych i metalowych, wzięło udział 73 dzieci ze wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Krasocin. Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, organizator konkursu ufundował nagrody rzeczowe dla 21 uczestników, którzy przynieśli największą ilość surowców, w tym nagrodę specjalną oraz tytuł „Super Zbieracza”. Ponadto wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodki upominek.

PLAKATWójt Gminy Krasocin ogłasza konkurs pn. „Super Zbieracz”. Edycja II, dla wszystkich dzieci ze żłobka, przedszkoli oraz szkół z terenu Gminy Krasocin na zbiórkę puszek (aluminiowych i metalowych), w dniach 01.06.2023r. do 18.09.2023r.

ZaproszenieMinisterstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) organizuje konkurs Lokalne Ekopraktyki, do udziału w którym serdecznie zapraszamy lokalne społeczności. Chcemy docenić najciekawsze inicjatywy ekologiczne, zrealizowane lokalnie w ciągu ostatniego roku. Mogą to być m.in. sposoby na oszczędzanie energii i zasobów (np. zbieranie deszczówki; różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów, itd.).