WARUNKI KLIMATYCZNE

Obszar gminy zalicza się do XV dzielnicy klimatyczno-rolniczej częstochowsko-kieleckiej, która obejmuje swym zasięgiem zachodnią część Wyżyny Małopolskiej wraz z Górami Świętokrzyskimi.

Według niektórych klimatologów teren ten można zaliczyć też do pogranicza X regionu Wyżyny Kielecko-Częstochowskiej i XI regionu Gór Świętokrzyskich. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,0 st. C. Liczba dni traktowanych jako gorące, tj. z temperaturą powyżej 25 st. C wynosi około 35 w roku i występują one od kwietnia do października. Najwyższe temperatury występują w lipcu i osiągają 35 st. C. Minimalne temperatury powietrza notuje się głównie w styczniu i niekiedy dochodzą one do 30 st. C. Liczba dni mroźnych waha się od 44 do 49 dni w ciągu roku, natomiast liczba dni z przymrozkami ok. 200. Pierwsze występują w połowie października, ostatnie pod koniec kwietnia, a nawet w pierwszej dekadzie maja. Średnia suma opadów jest także zmienna i kształtuje się w ciągu roku od 600 do 650 mm. Korzystny jest rozkład opadów, bowiem w okresie wegetacji roślin, tj. od kwietnia do września ich wielkość wynosi 400 mm. Dni w których występują opady jest około 130.
Istotnym czynnikiem klimatycznym są wiatry; wieją one tutaj z prędkością od 2 do 3 m/s. Przeważają z kierunku zachodniego. Pokrywa śnieżna zalega od 50 do 80 dni w roku i tworzy na obszarze gminy zwartą przestrzeń w styczniu i w lutym. Okres wegetacji należy do dłuższych i obejmuje od 200 do 210 dni w roku. Taka długość okresu wegetacyjnego sprzyja rolnictwu i umożliwia prowadzenie większości upraw.