Program Czyste PowietrzeProgram „Czyste Powietrze” skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dofinansowanie można otrzymać do wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Zapraszamy również na oficjalną stronę programu : https://czystepowietrze.gov.pl/

W Urzędzie Gminy w Krasocinie funkcjonuje Punkt Konsultacyjno-Informacyjny  Programu  Czyste Powietrze,  w którym zainteresowane osoby mogą uzyskać wszelkich informacji o zasadach i warunkach Programu .

Godziny przyjęć interesantów :

  • Wtorek : 8:00-13:00

  • Czwartek 8:00-13:00

Tel. 413882911

Dane statystyczne realizacji programu "Czyste Powietrze" w Gminie Krasocin