LOGOWsparcie finansowe programu „Czyste Powietrze” można otrzymać na:

  

 • audyt energetyczny, który pozwoli uzyskać kompletną informację o potrzebach budynku, jak najskuteczniej ocieplić budynek, wybrać najlepsze dla domu źródło ciepła, uzyskać maksymalną dotację i następnie płacić niższe rachunki za ogrzewanie,
 • ocieplenie ścian, stropu, podłogi,
 • wymianę okien, drzwi, bramy garażowej,
 • wymianę starego pieca – kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na NOWOCZESNE ŹRÓDŁO CIEPŁA,
 • instalację CO i CWU,
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną.

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone (oprócz dotacji z prefinansowaniem), w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Należy pamiętać,  jednak, że rozliczone zostaną koszty poniesione nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Dotacja  na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła może wynosić nawet : 

do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania (Część 1 Programu), do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania (Część 2 Programu) lub do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania (Część 3 Programu). Dodatkowo dofinansowanie audytu energetycznego do 100% (maksymalnie 1,2 tys. zł) pod warunkiem zrealizowania wybranego wariantu z audytu energetycznego w ramach przedsięwzięcia.

Projekt musi być zakończony:

 • do 30 miesięcy – gdy otrzymasz dotację (bez prefinansowania w ramach Części 1 lub Części 2) w ramach programu priorytetowego „Czyste Powietrze”,
 • do 36 miesięcy – gdy otrzymasz dotację (bez prefinansowania) w ramach Części 3 programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
 • do 18 miesięcy: gdy otrzymasz dotację z prefinansowaniem w ramach Części 2 lub Części 3 programu priorytetowego „Czyste Powietrze” : gdy otrzymasz dotację na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Części 1 lub Części 2 programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

Wszystkie terminy liczone są od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Możesz skorzystać Programu, jeśli:

jesteś właścicielem lub współwłaścicielem:

 • domu jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

masz:

 • roczne zarobki (dochód roczny) do 135 000 zł – wtedy możesz starać się o podstawowe dofinansowanie (Część 1 Programu)

lub

 • miesięczne łączne zarobki twoje i osób z tobą mieszkających i wspólnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

-1 894 zł – jeżeli mieszkasz z kimś,

-2 651 zł – jeżeli mieszkasz sam(a),

wtedy możesz starać się o podwyższone dofinansowanie (Część 2 Programu),

lub

 • miesięczne łączne zarobki twoje i osób z tobą mieszkających i wspólnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

-1 090 zł – jeżeli mieszkasz z kimś,

-1 526 zł – jeżeli mieszkasz sam(a),

lub

 • masz ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego (prawo to musi być potwierdzone zaświadczeniem, które wydał wójt, burmistrz lub prezydent miasta i które zawiera informację o rodzaju zasiłku oraz okresie, na który został przyznany zasiłek),

wtedy możesz starać się o najwyższy poziom dofinansowania (Część 3 Programu).

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, to możesz starać się o:

 • podstawowe dofinansowanie, gdy twój dochód roczny (ze wszystkich źródeł) nie przekracza 135 000 zł (Część 1 Programu)
 • podwyższone dofinansowanie, gdy twój przychód roczny nie jest wyższy niż 40 minimalnych wynagrodzeń za pracę (Część 2 Programu)
 • najwyższy poziom dofinansowania, gdy twój przychód roczny nie jest większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę (Część 3 Programu).

Pamietaj, że jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona w budynku/lokalu mieszkalnym, to powierzchnia przeznaczona na tę działalność nie może przekroczyć 30% całkowitej powierzchni budynku/lokalu mieszkalnego.

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami Programu : https://czystepowietrze.gov.pl/