W dniu 26.01.2023 r. do Urzędu Gminy w Krasocinie wpłynęła oferta Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego „Razem” z siedzibą w Skorków 137, 29-105 Krasocin, na realizacje zadania publicznego pod nazwą: "Sportowe zajęcia taneczne - taniec nowoczesny", w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ofertę uważa się za celową, a koszty adekwatne do zakładanych rezultatów.

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.pdf (7,41MB)