Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” działająca na terenie gmin: Fałków, Krasocin. Łopuszno, Radoszyce, Słupia Konecka ogłasza nabór wniosków nr 1/2022 o przyznanie pomocy na operacje w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 Rozwój innej działalności gospodarczej. W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie od 21.03.2022 r. do 04.04.2022 r. Ogłoszenia o naborze wniosków znajdują się na tablicy ogłoszeń, Biurze oraz stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą” www.nadczarnaipilica.pl. Więcej w załącznikach poniżej.

Dokumentacja naboru