W dniu 19.07.2022 r. do Urzędu Gminy w Krasocinie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Cieślach z siedzibą: Ciśle 63, 29-105 Krasocin, na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Zajęcia wokalno-umuzykalniające dla Koła Gospodyń Wiejskich w Cieślach" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ofertę uważa się za celową, a koszty adekwatne do zakładanych rezultatów.

W dniu 17.06.2022 r. do Urzędu Gminy w Krasocinie wpłynęła oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Karolinowie z siedzibą: Karolinów 21A, 29-105 Krasocin, na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Stroje na medal" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ofertę uważa się za celową, a koszty adekwatne do zakładanych rezultatów.

Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą"

Więcej o: Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i...

Wykaz KGW działających na terenie Gminy Krasocin

logo stowarzyszenia

Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Razem" prowadzi kółka zainteresowań: taneczne, plastyczne oraz muzyczne (nauka gry na pianinie i gitarze). Działalność obejmuje ponadto prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz pierwszego w powiecie profesjonalnego klubu łuczniczego

Więcej o: Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne "Razem"