Dzień praw dziecka20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Sześciolatki w tym dniu przyszły ubrane na niebiesko jako symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane.

Głównym celem przeprowadzonych zajęć było rozbudzenie u dzieci poczucia, że bez względu na wygląd, kolor skóry czy miejsce zamieszkania wszyscy jesteśmy równi, mamy takie same prawa i każdemu należy się taki sam szacunek. Nadrzędnymi prawami, które dzieci poznały w tym dniu to prawo do zabawy, miłości, szacunku oraz zdobywania wiedzy.