Zdjęcie grupowe z gali wręczenia nagród17 listopada o godzinie 15.00 rozpoczęła się gala wręczenia nagród laureatom XVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Feliksa Raka. Wydarzenie odbyło się w nowo powstałej Placówce Kultury w Krasocinie. W konkursie wzięło udział 132 uczestników, łącznie nadesłano 396 wierszy. Wiersze oceniało jury w składzie: Tadeusz Stolarski, Krystyna Cel, Jolanta Lichosik, Lena Łaskawska-Wolny oraz Aneta Siwek.

Przybyłych gości oraz laureatów tegorocznej edycji konkursu powitał prowadzący galę Marek Klapa. Przypomniał wszystkim obecnym postać Feliksa Raka – działacza ludowego, poety, pisarza. Nadesłane wiersze podsumował przewodniczący jury Tadeusz Stolarski. Przewodniczący wręczył również wyróżnionym uczestnikom specjalne nagrody książkowe.

Zanim poznano wyniki konkursu, galę uświetnił recital Agnieszki Kowalczyk-Krzysiek przy akompaniamencie Tomasza Grzybowskiego z Kielc.

Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: rodzina Feliksa Raka – wnukowie Bożena Gacia i Jan Gacia, Ireneusz Gliściński – Wójt Gminy Krasocin, Jolanta Tyjas – Radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Łukasz Karpiński – Wicestarosta Powiatu Włoszczowskiego, Justyna Łączek – pracownik Powiatowego Centrum Kulturalno-rekreacyjnego we Włoszczowie, Iwona Dusza – radna Gminy Krasocin, Lidia Zielińska pracownik Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Krzysztof Jasiowski – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie, Agata Kapelusz-Derejska – dyrektor oraz Beata Mazur wicedyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie, Danuta Libera przewodnicząca Klubu Seniora w Krasocinie oraz członkowie klubu, przedstawicielki Kola Gospodyń Wiejskich z Krasocina ,,Krasockie Babki”.

Najważniejszym punktem wieczoru było uroczyste wręczenie nagród laureatom. W kategorii osoby dorosłe zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali nagrody pieniężne ufundowane przez Andrzeja Bętkowskiego – Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Laureaci pozostałych kategorii otrzymali nagrody książkowe i rzeczowe ufundowane przez Arkadiusza Bąka – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Ireneusza Gliścińskiego – Wójta Gminy Krasocin, Dariusza Czechowskiego – Starostę Włoszczowskiego, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Oficynę Wydawniczą STON2.
Dyrektor biblioteki Magdalena Kowalczyk podziękowała komisji konkursowej za pracę nad oceną wierszy, samorządowcom o objęcie patronatu nad konkursem i ufundowanie nagród i pogratulowała laureatom. Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński również dołączył się do gratulacji oraz podziękował pracownikom biblioteki za organizację imprezy.

Wyrazy wdzięczności za organizację konkursu wyraziła również Radna Sejmiku Wojewódzkiego Jolanta Tyjas, Wicestarosta Łukasz Karpiński oraz Justyna Łączek z Powiatowego Centrum Rekreacyjno-Sportowego we Włoszczowie. Pisemne podziękowania przekazał Przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk.
Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie, sponsorom za pomoc finansową i rzeczową oraz gratulujemy laureatom.
Po uroczystości na wszystkich obecnych czekał poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Wiejskich ,,Krasockie Babki”.

Patronat honorowy objęli: Marszałek Województwa Świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski; Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Arkadiusz Bąk, Starosta Włoszczowski – Dariusz Czechowski oraz Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Glisciński.
XVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Feliksa Raka został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

LAUREACI KONKURSU:
SZKOŁA PODSTAWOWA KL. I-III
I miejsce Oliwia Kałka, kl. II b, Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. W. Pileckiego w Krasocinie
II miejsce Zuzanna Skiba, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie
III miejsce Aleksandra Gaik, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie
Wyróżnienia
I – Siwek Antoni, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie
II –Lichosik Zuzia, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie
III- Kowalczyk Agata, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie
III-Kowalczyk Szymon, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. IV-VI
I miejsce Julia Jabłońska, Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie
II miejsce Seweryn Szymoniak, Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie
II miejsce Ewa Kuzincow, Zespół Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie
III miejsce Amelia Karkocha, Szkoła Podstawowa im. 24 lutego 1863 r. w Małogoszczu
Wyróżnienia
I Antoni Pacione Di Bello, Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie
II Maja Kotlarz, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie
II Oliwia Kossakowska, Zespól Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie
III Julia Kocot, Szkoła Podstawowa nr 36 w Bytomiu
III Julia Sędek, Zespól Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie

SZKOŁA PODSTAWOWA KL. VII-VIII
I miejsce Martyna Pasek, Podstawowa Ekologiczna Szkoła Społeczna w Rumii
II miejsce Szymon Bała, Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. W. Pileckiego w Krasocinie
III miejsce Izabela Grela, Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej.
Wyróżnienia
I Blanka Nogaj, Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie,
II Milena Dawidziuk, obecnie Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Pile
III Olga Korzep, Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
I miejsce Karolina Majorowska, XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Warszawie
II miejsce Krzysztof Matyśkiewicz, Zespół Szkół w Krzepicach
III miejsce Maksymilian Sobański I Liceum Ogólnokształcące im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowie.
Wyróżnienia
I Adrianna Prokop I Liceum Ogólnokształcące im. gen. W. Sikorskiego we Włoszczowie
II Laura Kamińska, VI Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Kielcach
III Natalia Janowska, VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Słowackiego w Kielcach

OSOBY DOROSŁE
I miejsce Justyna Sieradzka, Wierna Rzeka
II miejsce Aneta Jasłowska, Wrzosowo
III miejsce Mirosław Gos.
Wyróżnienia
I Maria Kalińska, Maciejów Nowy
I Marek Klamczyński, Sulejówek
II Dawid Dołba, Zamość
II Jan Gumbisz, Kielce
II Mirosław Puszczykowski, Mogilno
III Krzysztof Kilański, Grodzisk Mazowiecki.