zdjęcie grupoweW dniu 07.05.2023 roku w niedzielę podczas Mszy świętej o godz.12:00 w parafii Matki Bożej Różańcowej w Bukowie powołana została VII Chorągiew Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II w Komandorii Kieleckiej ( odpowiednik Diecezji) .Głównym Kapelanem Komandorii jest Ks. Leszek Sztandera z Jędrzejowa.
Prezentacji Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II, przygotowania do utworzenia Chorągwi oraz przyjęcia nowych Rycerzy dokonał Komandor Waldemar Słupik.

Na ślubowaniu podczas uroczystej Mszy Świętej zostało przyjętych do wspólnoty 18 Rycerzy . Każdy z nich otrzymał symboliczne atrybuty – płaszcz rycerski (mantullę z kapturem, obszyty żółtymi lamówkami, na piersiach i plecach wyhaftowane są herby zakonne koloru żółtego), pektorał, znaczek z herbem zakonu oraz różaniec.
Bracia przyjęli także sztandar narodowy biało – czerwoną flagę.
Nowych Rycerzy powitali w zakonie współbracia z innych parafii tradycyjnym okrzykiem ,,Vivat Jezus - Totus Tuus!’’, zaczerpniętym z zawołania herbowego świętego Jana Pawła II.
Jest to największa dotychczas Chorągiew w diecezji kieleckiej.
W uroczystości brali udział około 30 Rycerzy z sześciu Chorągwi, a także ich żony , które są nazywane Bratowymi.
To wyjątkowy moment i wydarzenie w parafii, które pomaga odkryć główny cel Zakonu.
Jest nim formacja katolickich mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie za wzór do naśladowania osoby Świętego Jana Pawła II.
Bracia Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II dążą do świętości zwłaszcza na płaszczyźnie życia codziennego. Ich głównym celem jest rozwój wrażliwości i dzieł miłosierdzia w szczególności w zakresie godności i pełnej ochrony życia ludzkiego. Wspierają również duchowieństwo i posługę kapłańską oraz dbają o rozwój patriotyzmu.
Rycerz to człowiek honoru, odwagi, męstwa, wierności oraz mistrzostwa w walce duchowej i obyczajowej. Jest też dozgonnie wierny damie swojego serca, a rodzinę ceni sobie jak największy skarb.

Kapelanem nowej Chorągwi jest Proboszcz Parafii Bukowa Ks. Kanonik Tadeusz Siciarski.
Po mszy świętej został wybrany Zarząd Chorągwi:
Wielki Rycerz – Edward Zawierucha
Kanclerz – Dariusz Frączek
Skarbnik – Tomasz Cudzik
Parafia Matki Bożej Różańcowej w Bukowie została ubogacona nową Wspólnotą Mężczyzn i ich Rodzin, którzy poprzez modlitwę i różnorodne działania będą przyczyniali się do rozwoju parafii.
VII Choragiew Zakonu Rycerzy Św. Jana Pawła II jest pierwszą która została powołana w powiecie włoszczowskim i gminie Krasocin.

 

Zasadniczym celem Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II jest formacja katolików-mężczyzn świeckich poprzez stawianie sobie wzór osoby patrona – Świętego Jana Pawła II
( Karola Wojtyły), który swoim świadectwem pokazywał jak harmonijnie można łączyć męskość i świętość zarówno dziś jak i w wymiarze uniwersalnym.
Swoje powołanie Rycerze Świętego Jana Pawła II chcą realizować poprzez zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak:

1.dążenie do świętości swoich członków
2.obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny, życia ( od poczęcia do naturalnej śmierci)
3.dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny
4.promocja nauczania Jana Pawła II
5.promowanie katolickiej duchowości świeckich
6.wzajemna pomoc bratnia
7.wspieranie duchowieństwa(w każdej dziedzinie życia)
8.promocja duchowości mężczyzny
9.wspieranie chrześcijan.

Rycerze Zakonu Świętego Jana Pawła II angażują się w dzieło nowej ewangelizacji czerpiąc z przykładu Jana Pawła II i dążąc do upowszechniania treści i form Jego nauczania. Dlatego tez podejmując trudu dążenia do świętości – zwłaszcza w wymiarze życia dnia codziennego – Bracia Zakonu Rycerzy Świętego Jana Pawła II będą dożyć do:


● umacniania wiary i rozwijania katolickiej duchowości osób świeckich w tym zwłaszcza duchowości męskiej
● rozwijania wrażliwości i dzieł miłosierdzia w tym w szczególności w zakresie godności i pełnej ochrony życia ludzkiego
● rozwijania wzajemnej pomocy bratniej Rycerzy
● wspierania duchowieństwa w każdej dziedzinie ich kapłańskiej posługi
● dbania o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny

Zakon Rycerzy Świętego Jana Pawła II w sposób szczególny czyny miłosierdzia zwraca ku swoim członkom i ich rodzinom. W dalszej kolejności akty miłosierdzia kierowane są na członków własnej Parafii oraz Diecezji. Zakon w sposób szczególny włącza się w pomoc ludziom potrzebującym otaczając ich modlitwą oraz starając się im pomagać również materialnie.