Nagroda główna - super zbieraczW ramach konkursu pn. „Super Zbieracz” Edycja II, dotyczącego zbiórki puszek aluminiowych i metalowych, wzięło udział 73 dzieci ze wszystkich placówek oświatowych z terenu Gminy Krasocin. Dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, organizator konkursu ufundował nagrody rzeczowe dla 21 uczestników, którzy przynieśli największą ilość surowców, w tym nagrodę specjalną oraz tytuł „Super Zbieracza”. Ponadto wszyscy biorący udział w konkursie otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodki upominek.

Tytuł Super Zbieracza otrzymuje Maja Marcinkowska ze szkoły Podstawowej im Jana Pawła II w Czostkowie. Maja zebrała 153,6kg puszek.

Laureatami konkursu zostali:
1 Anna Zygmunt ZPO w Olesznie
2 Oskar Klim ZPO im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie
3 Jakub Wolski ZPO im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie

4 Szymon Kosecki Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach
5 Kacper Śliwiński ZPO im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie
6 Filip Spurek Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach
7 Marcel Wdowiak ZPO im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie
8 Piotr Jackiewicz ZPO im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie
9 Zuzanna Kałka ZPO im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie
10 Hanna Pyka ZPO im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie
11 Alan Kupczyk Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach
12 Pola Wilk Żłobek Gminny „Wesoły Wiatraczek”
13 Lena Kot ZPO im. Jana Pawła II w Bukowie
14 Patryk Stępień Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie
15 Igor Hornicki ZPO im. Jana Pawła II w Bukowie
16 Tymon Budzynowsi ZPO w Olesznie
17 Klara Fitas ZPO im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie
18 Maja Stachura Żłobek Gminny „Wesoły Wiatraczek”
19 Martyna Sójka Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie
20 Olga Korzep Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie

Ideą konkursu była ochrona lokalnego środowiska oraz promocja postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, a także nauka segregacji odpadów, która jest tak ważna w obliczu rosnących wymogów prawnych w realizacji strategii ekologicznego rozwoju. Intencją organizatora było zachęcenie młodych ludzi do dbania o najbliższe otoczenie poprzez zbieranie, segregowanie i przekazywanie puszek do odzysku. Konkurs łączył w sobie kilka aspektów: poszanowanie zasobów natury, odzyskiwanie surowców wtórnych oraz aspekt społeczny.

W zbieranie surowców wtórnych zaangażowały się dzieci, młodzież oraz ich rodziny.

Wszystkim uczniom, opiekunom i rodzicom gratulujmy uzyskanych wyników i dziękujemy za udział w konkursie, dzięki któremu przyczyniliśmy się do ochrony środowiska.


Ireneusz Gliściński
Wójt Gminy Krasocin