Logo konkursu Super ZbieraczWójt Gminy Krasocin ogłasza konkurs pn. „Super Zbieracz”, dla wszystkich dzieci ze żłobka, przedszkoli oraz szkół z terenu Gminy Krasocin na zbiórkę puszek (aluminiowych i metalowych), w dniach 01.06.2022r. do 16.09.2022r.

Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla 21 uczestników, którzy zbiorą i przyniosą największą ilość (w kg) puszek (aluminiowych i metalowych). Dziecko, które dostarczy największą ilość puszek, otrzyma nagrodę specjalną oraz tytuł „Super Zbieracz”. Dla wszystkich placówek biorących udział w akcji, przewidywane są sadzonki roślin przyjaznych pszczołom. Uczestnicy będą mogli przynieść surowce w wyznaczonym terminie tj. od 05.09 do 16.09.2022r. do szkoły, gdzie zostaną przyjęte, zważone i odnotowane w protokole. W dniu 19.09.2022r. surowce oraz protokoły (podpisane przez osobę przyjmującą surowce), a także oświadczenie podpisane przez prawnego opiekunka dziecka, zostaną odebrane z placówek, ponownie zważone i przekazane do instalacji za pośrednictwem firmy posiadającej odpowiednie uprawnienia w celu zagospodarowania. Podsumowanie konkursu odbędzie się 03.10.2022r. Uwaga!!! Puszki (zgniecione), prosimy starannie zapakować - w worek i związać sznurkiem.


Wójt Gminy Krasocin
Ireneusz Gliściński

Regulamin.docx

Załącznik nr 1 Deklaracja Udziału.docx

Załącznik nr 2 protokół.docx

Załącznik nr 3 Oświadczenie i RODO do konkursu.docx

Załącznik nr 4 Plakat.docx

Załącznik nr 5 Aktualizacja regulaminu  konkursu.docx