Dzieci po odbiorze nagród z Wójtem Gminy KrasocinW dniu 01.12.2022r w Chęcinach (w siedzibie firmy Czystopol) odbyło się rozstrzygniecie konkursu pn. „Segregowanie to surowców oszczędzanie”, którego zadaniem było wykonanie pracy plastycznej- kalendarza na rok 2023.

Konkurs zorganizowany został przez firmę Czystopol w ramach dotrzymania warunku umowy Nr 272.6.2021 pn.: ”Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz na których znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, a także na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowiące wyłącznie placówki oświatowe oraz jednostki organizacyjne gminy Krasocin .”
Przedstawiciele firmy Adam Bielas CZYSTOPOL dokonali oceny prac i wyboru 1-szego, 2-giego i 3-ciego miejsca tj.:
Zespół Placówek Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie
1. Ernest Suliga – klasa VIII
2. Oliwia Klim – klasa V
3. Lena Grabka – klasa IV
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie
1. Julia Bernacka – klasa V
2. Małgorzata Kowalczyk – klasa V
3. Julia Łapot – klasa VI
Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach
1. Nikola Chachurska – klasa IV
2. Szymon Kosecki – klasa V
3. Grzegorz Gierczak -klasa III
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Czostkowie
1. Krystian Celejowski -klasa V
2. Mikołaj Bąk – klasa V
3. Zuzanna Robak– klasa VI
Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie
1. Maria Soboń – klasa IV
2. Oliwia Frączek – klasa III
3. Alicja Wesołowska – klasa III

Nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez Pana Adama Bielasa właściciela firmy CZYSTOPOL.

Główną ideą konkursu było propagowanie i pogłębiane wiedzy z zakresu ochrony środowiska, szczególnie zagadnień związanych z segregowaniem odpadów oraz zwrócenie uwagi na korzyści płynące z segregacji odpadów w gospodarstwach domowych, a także kształcenie poziomu świadomości ekologicznej wśród uczniów szkół podstawowych, że stan naszego najbliższego środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością .

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Adamowi Bielasowi za wspaniałe nagrody, a dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom za udział w konkursie.