Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod hasłem, "W gminie Krasocin oddychamy czystym powietrzem"W dniu 21.11.2022r odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod hasłem: „W gminie Krasocin oddychamy czystym powietrzem”. Prace zostały złożone przez opiekunów   z 6 szkół. Z przyjemnością oglądaliśmy kreatywne pomysły młodych uczestników przelane na papier. Wśród wielu ciekawych technik, którymi posłużyli się młodzi artyści dominowały rysunki kredkami, farbami, wyklejanki z papieru i plasteliny, wycinanki a także  różne techniki mieszane. Młodzi artyści zwrócili uwagę na  zastosowanie energii odnawialnej w życiu codziennym. Najczęściej na rysunkach pojawiały się panele fotowoltaiczne na dachach budynków, stacje ładowania pojazdów elektrycznych, pompy ciepła i wiatraki.

Dzieci słusznie zauważyły, że nowoczesne źródła ogrzewania są ekologiczne. Większość OZE nie emituje do środowiska szkodliwych produktów ubocznych spalania, dzięki czemu poprawiają klimat.  Przynoszą one korzyść nie tylko środowisku, lecz także zdrowiu domowników.  Ogrzewanie budynków technologią wykorzystującą odnawialne źródła energii jest znacznie bezpieczniejsze niż przy użyciu wielu tradycyjnych źródeł, np. kotłów. Instalacje fotowoltaiczne czy pompy ciepła pracują automatycznie przez całą dobę, dzięki czemu oszczędzają czas domowników, podwyższając komfort użytkowania budynku.

Pan Wójt Ireneusz Gliściński wybrał pracę wykonaną przez Nadię  Banasik uczennicę kl. IVa Zespołu Placówek  Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego   w Krasocinie i przyznał nagrodę specjalną Wójta Gminy Krasocin. Praca Nadii przedstawia ekologiczny domek wyposażony w odnawialne źródła energii. Dodatkowym atutem okazał się zarys  mapy gminy Krasocin .  

Po długich naradach komisja  konkursowa wyłoniła  laureatów 1-go, 2-giego i 3-go miejsca, a także trzy wyróżnienia.

1 miejsce Katarzyna Lipniak uczennica kl. IV ze Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie
2 miejsce Filip Klimczyk uczeń  kl. IV ze  Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie
3 miejsce Aleksandra Więckowicz uczennica kl. IIb Zespołu Placówek  Oświatowych im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie.

Wyróżnienia dla:

Nikoli Chachurskiej uczennicy kl. IV im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach
Julii Jabłońskiej uczennicy kl. III z Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie
Zuzanny Knap uczennicy kl. II ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie.