Herb Gminy KrasocinHARMONOGRAM ODBIORU FOLII PO KISZONKACH, SIANOKISZONKACH I WORKÓW PO NAWOZACH Z TERENU GMINY KRASOCIN W  2023 ROKU

06.02.2023

29.08.2023

 

03.02.2023

29.08.2023

 

 

03.02.2023

29.08.2023

 

 

13.02.2023

29.08.2023

 

 

13.02.2023

29.08.2023

 

06.02.2023

29.08.2023

Mieczyn

Huta Stara

Jakubów

Karolinów Stojewsko

Podlesko

Brygidów

Lipia Góra Wojciechów Ostra Górka

Krasocin

Nowy Dwór

Bukowa

Skorków

 

Ludynia

Ostrów

Wyszyce

Sułków Wielkopole

Cieśle

Dąbrówka

Czostków

Borowiec

Rogalów

Świdno

Chotów

Chałupki

Kozia Wieś

Wola Świdzińska Porąbki

Oleszno

Żeleźnica

Zabrody

Rudniki

Dąbrówki

Występy

Gruszczyn

Lipie

Niwiska Gruszczyńskie

Niwiska Krasocińskie

Belina

 

Zgłoszeń należy dokonywać pisemnie w terminie do dnia 02.02.2023r. i 10.02.2023r. a w przypadku drugiego terminu do dnia 28.08.2023, podając imię i nazwisko, miejsce odbioru folii, numer telefonu oraz masą odpadów w kilogramach.


Uwaga!
 Odpady należy zgromadzić przed posesją w widocznym miejscu umożliwiającym swobodny dojazd i załadunek.
 Folia przygotowana do odbioru musi być powiązana bądź poklejona w paczki umożliwiające pracownikowi załadunek do samochodu (paczka max. 25 kg)
 Folię do odbioru należy w miarę możliwości oczyścić.
 Folia mocno zabrudzona i mokra nie będzie odbierana.
 Folia nie przygotowana do odbioru (nie spakowana i nie powiązana w paczki max.25kg) nie zostanie odebrana.
 Folia nie powiązana mokra i brudna nie zostanie odebrana.
 Zbiórka nie dotyczy siatek oraz sznurków snopowiązałkowych.