Święto ZiemiZiemia to jedyne miejsce do życia, jakie nam jest dane, dlatego my jako mieszkańcy musimy zadbać o to by była domem dla przyszłych pokoleń.
W dniu 05.05.2023 roku OSP Występy wzięło czynny udział w sprzątaniu swojej okolicy na wyznaczonych odcinkach przy drodze powiatowej.
Udział w sprzątaniu wzięły Druhny i Druhowie Osp Występy oraz najmłodsi. Byli to: Dariusz Frączek, Mariola Frączek, Nina Kochańska, Emilia Goszczyńska ,Ryszard Goszczyński, Krzysztof Jambor, Jan Malik, Rafał Bała, Aleks Frączek, Ksawery Frączek, Maksymilian Frączek.
Sprzątanie świata to wspólna lekcja poszanowania środowiska.