sprzątanie Gminy KrasocinJej celem jest promowanie nieśmiecenia oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W dniu 5-6 i 13 maja 2023 roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Krasocin uczestniczyły w akcji „Sprzątanie świata - 2023 ”. Strażacy zbierali śmieci w okolicy swoich miejscowości – głównie z rowów przydrożnych i terenów leśnych, w wyznaczonych wcześniej rejonach. W akcji udział brali również podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej „Caritas” z Ostrowa.

W tegorocznej akcji uczestniczyło 12 jednostek OSP. Zebrano w sumie ponad 370 worków śmieci. Dziękujemy Zarządowi Dróg Powiatowych we Włoszczowie za zebranie odpadów oraz przekazanie wraz z Nadleśnictwem Włoszczowa worków na odpady.