ZdjęcieW ramach dotrzymania warunku umowy Nr 272.11.2022 z dnia 17.10.2022r. pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości objętych gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych”, firma PUK  TAMAX Sp. z o.o. zorganizowała konkurs   na  wykonanie pracy plastycznej pn. „Segregacja śmieci w oczach dzieci”. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Krasocin.

Celem konkursu było rozwijanie świadomości wrażliwości ekologicznej i artystycznej, promocja działań proekologicznych, kształtowanie u uczniów poczucia harmonii ze środowiskiem, podnoszenie świadomości ekologicznej.

Przedstawiciele firmy PUK TAMAX Sp. z.o.o. w składzie:
Przewodniczący: Szczepan Cieślak
Członkowie: Anna Bzdzion, Anna Makuch-Pasieka, Agnieszka Mucha, Justyna Szyszka,
dokonali oceny prac i wyboru laureatów  1-szego, 2-giego i 3-ciego miejsca w dwóch kategoriach wiekowych (uczniowie klas I-IV i  klas V- VIII). Ocenie podlegała zgodność z tematyką, estetyka pracy oraz oryginalność.

Jury przyznało następujące nagrody:

ZPO KRASOCIN

Klasy I – IV
Miejsce I – Grabka Lena kl. IV
Miejsce II – Majkowski Igor kl. II
Miejsce III – Kałka Oliwia kl. I
Klasy V – VIII
Miejsce I – Klim Oliwia kl. V
Miejsce II – Gawron Blanka kl. VI
Miejsce III – Gołdyn Klaudia kl. V

ZPO Bukowa

Klasy I – IV
Miejsce I – Robak Wiktor kl. I
Miejsce II – Krawczyńska Wiktoria kl. I
Miejsce III – Stefańczyk Antosia kl. I
Klasy V – VIII
Miejsce I – Kozioł Patrycja kl. VIII
Miejsce II – Piekaj Oliwia kl. V
Miejsce III – Stańczyk Paulina kl. V

SP Czostków

Klasy I – IV
Miejsce I – Bielas Nikola kl. IV
Miejsce II – Bielas Emilia kl. III
Miejsce III – Jamorski Oliwier kl. III

Klasy V – VIII

Miejsce I – Wrona Oliwia kl. V
Miejsce II – Celejowski Krystian kl. V
Miejsce III – Bąk Mikołaj kl. V
SP Oleszno
Klasy I – IV
Miejsce I – Lipniak Katarzyna kl. IV
Miejsce II – Hernes Nikola kl. IV
Miejsce III – Pijewski Szymon kl. IV
Klasy V – VIII
Miejsce I – Kowalczyk Filip kl. VI
Miejsce II – Bernacka Julia kl. V
Miejsce III – Łapot Julita kl. VI

SP Mieczyn

Klasy I – IV
Miejsce I – Gągorowska Maria kl. I
Miejsce II –Soboń Maria kl. IV
Miejsce III – Kuśmierczyk Kornelia kl. III
Klasy V – VIII
Miejsce I – Sornat Szymon kl. V
Miejsce II – Radek Maria kl. VI
Miejsce III – Robak Tamara kl. VII

SP Cieśle

Klasy I – IV
Miejsce I – Kosecka Aleksandra kl. IV
Miejsce II – Chachurska Nikola kl. IV
Miejsce III – Spurek Zuzanna kl. IV
Klasy V – VIII
Miejsce I – Bryła Dawid kl. VI
Miejsce II – Kupczyk Weronika kl. VII
Miejsce III – Kostecki Szymon kl. V


Bardzo serdecznie dziękujemy  właścicielowi firmy PUK Tamax Sp.  z o.o. za  dobra współpracę i  nagrody, a dzieciom, rodzicom oraz nauczycielom za udział w konkursie.