Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy ulicy Ludowców 9A, tj. przy oczyszczalni ścieków w Krasocinie.

Punkt świadczy usługi w I i III poniedziałek miesiąca w godz.14.00 – 18.00 – z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

ikona recykled

Przypominamy, że odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych (segregowanych), odbywa się co miesiąc. Dodatkowy odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne, odbywa się od kwietnia do października zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej w dalszej części artykułu.