Komunikat IMGWZjawisko/Stopień zagrożenia Oblodzenie/1:
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(28), jędrzejowski(27), kazimierski(28), Kielce(29), kielecki(29), konecki(27), opatowski(29), ostrowiecki(29), pińczowski(28), sandomierski(29), skarżyski(29), starachowicki(29), staszowski(29), włoszczowski(27)
Ważność: od godz. 18:00 dnia 02.04.2022 do godz. 09:00 dnia 03.04.2022
Prawdopodobieństwo: 80%
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3°C, temperatura minimalna przy gruncie około -5°C.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 18:00/02.04 do 09:00/03.04.2022 temp. min. od -2 st. do -4 st., przy gruncie do -5 st., ślisko. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu
Uwagi: Brak.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH NA CZTERY DOBY (Prognoza.pdf)

Informacja o sytuacji meteorologiczno - hydrologicznej w regionie wodnym górnej-zachodniej wisły. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 19.05.2021 r. godz. 06.00 UTC. KOMUNIKAT

 

Od godz. 03:30 dnia 18.05.2021 do godz. 13:00 dnia 18.05.2021, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana całkowita suma opadów miejscami od 30 mm do 40 mm.