szkolenie OSPW dniu 5 lutego 2023r. Ochotnicza Straż Pożarna w Świdnie zorganizowała w strażnicy spotkanie dla dzieci i młodzieży polegające na edukacji społeczeństwa w zakresie nauki pierwszej pomocy, działań ratunkowych, oraz edukacji w zakresie bezpieczeństwa. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Świdna oraz pobliskich miejscowości. Druhowie z jednostki omówili jak należy postępować w nagłych wypadkach takich jak: złamanie, krwotok rany, omdlenie, ciało obce w drogach oddechowych dziecka czy też osoby dorosłej, jak również w przypadku urazu kręgosłupa. 

Każdy z uczestników mógł przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową  na fantomach. W ramach utrwalenia przypomniano numery alarmowe. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.