spotkanie konsultacyjneW związku z trwającym procesem diagnostycznym na rzecz opracowania Strategii Rozwoju Gminy Krasocin na lata 2023–2030, Wójt Gminy Krasocin zaprasza na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 03 października 2023r. (wtorek) o godz. 15:00, Sala Konferencyjna - Urząd Gminy Krasocin. Podczas spotkania zostaną przekazane Państwu najważniejsze informacje o dokumencie jakim jest Strategia – jego znaczeniu dla gminy, procedurze powstawania i zakresie merytorycznym opracowania.

Zaprezentowane zostaną wyniki diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Krasocin. Cel spotkania ma charakter nie tylko informacyjny – mamy nadzieję na Państwa aktywny udział w dyskusji, która pomoże zidentyfikować największe potrzeby i problemy mieszkańców Gminy Krasocin, najistotniejsze bariery rozwojowe gminy oraz jej potencjały. Spróbujemy wspólnie wypracować główne założenia do dokumentu Strategii. Liczymy na Państwa obecność i zaangażowanie. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, a także przedsiębiorców, przedstawicieli sektora społecznego i instytucji publicznych.

 

Wójt Gminy Krasocin