Zaproszenie do konsultacji społecznych

 Biuro Projektów Neotrans Sp. z o.o. działając w imieniu Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące realizowanej inwestycji pn.:

 „Projekt budowy obwodnicy Mieczyna w ciągu DW786”.

Projekt koncepcji przebiegu obwodnicy w trzech wariantach wraz z formularzem zgłaszania opinii i uwag dostępny jest na stronie internetowej urzędu Gminy w Krasocinie, a także na portalu Biura Projektów, materiały do pobrania pod linkiem:

http://bip.krasocin.com.pl/1201/2/konsultacje-spoleczne-pn-projekt-budowy-obwodnicy-mieczyna-w-ciagu-dw786.html. Wersja papierowa dostępna w Urzędzie Gminy Krasocin oraz u Pana Sołtysa miejscowości Mieczyn.

Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do projektu w terminie od 29.09.2023r. do 13.10.2023r. Wzór formularza do pobrania w udostępnionych plikach.