Wójt Gminy Krasocin zakończył konsultacje dotyczące Statutów poszczególnych Sołectw Gminy Krasocin w formie udostępnienia projektów Statutów poprzez nośnik komunikacji elektronicznej trwających do dnia 23.10.2023 r. . Wpłynął jeden wniosek, lecz na skutek błędnego zrozumienia zapisów zawartych w projekcie Statutu, uwag w nim zawartych nie uwzględniono.