SzkołaW bieżącym roku szkolnym Zespół Placówek Oświatowych w Olesznie włączył się w realizację konkursu "Odblaskowa szkoła 2023 ". Celem konkursu było zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym. Mamy nadzieję, że działania podjęte przez szkołę zwiększą świadomość uczniów- uczestników ruchu drogowego, a to przełoży się na ich bezpieczeństwo na drogach. We wrześniu tuż po rozpoczęciu roku szkolnego został zaproszony policjant, który przeprowadził pogadankę z przedszkolakami i uczniami szkoły podstawowej na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Pan dzielnicowy poruszył wszelkie kwestie bezpieczeństwa dotyczące pieszych, rowerzystów a także niezbędnego oznakowania uczniów i młodzieży szkolnej. Uczniowie mogli zadawać pytania, na które uzyskali wyczerpującą odpowiedź. Wszyscy uczniowie szkoły zostali zaopatrzeni w kamizelki odblaskowe – począwszy od przedszkola do klasy VII szkoły podstawowej. Wychowawcy na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasowego, przeprowadzili pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz konieczności używania elementów odblaskowych w ruchu pieszym po zapadnięciu zmroku. Uczniowie wzięli udział w działaniach profilaktycznych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zajęcia prowadzone były przez policjantów Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie, którzy w towarzystwie Koziołka Spoko przybliżyli najmłodszym najważniejsze zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dzieci nie tylko dowiedziały się, jak bezpiecznie przechodzić przez ulicę, ale również uczestniczyły w praktycznych działaniach. Na zakończenie spotkania asp. Łukasz Dumin wręczył dzieciom pamiątkowe opaski odblaskowe.

W bieżącym roku szkolnym został zorganizowany Dzień Piosenki Odblaskowej, celem którego było przypomnienie o odpowiednim zachowaniu pieszych, popularyzacja bezpieczeństwa na drodze, rozwijania zamiłowania do śpiewu jako jednej z form aktywności muzycznej, prezentacja zdolności oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej. Uczennice z klasy V pod kierunkiem wychowawcy klasy p. Andrzeja Kowalczyka, przygotowywały piosenkę z tekstem własnego autorstwa nagraną w formie video. ,,Piosenka odblaskowa” –jak nazwaliśmy ją roboczo- została zaprezentowana przed całą społecznością szkolną w dniu pokazu ,,Mody odblaskowej” Gratulujemy odwagi, pomysłowości, a przede wszystkim przekonaliśmy się, że działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym głęboko zapadły w sercach naszych podopiecznych.

Tekst piosenki Odblaskowej

Coś z oddali w nocy świeci ooo
to przez pasy idą dzieci
i odblaski założone
bo o życie każdy dba
błyski i blask błysk i blask ooo
wszyscy wiedzą że to odblask błysk i blask
każdy z dala dobrze widzi nas
bezpieczeństwo sprawa ważna ooo odblask
w nocy rzecz rozważna świeci bardzo jak latarnia
i ozdabia nam ubrania błyski i blask błysk i blask ooo
wszyscy wiedzą że to odblask błysk i blask
każdy z dala dobrze widzi nas
odblask widać z dala dobrze ooo
i ty dobrze o tym wiesz
a jak jeszcze tego nie wiesz
zapamiętaj ten tekst błyski i blask błysk i blask ooo
wszyscy wiedzą że to odblask błysk i blask
każdy z dala dobrze widzi nas

Odblaskowa szkoła – plakaty i gazetki szkolne. Akcja ta promowała wiedzę dotyczącą odpowiedniego przestrzegania przepisów w ruch drogowym. Wszelkiego rodzaju działania zmierzają do noszenia odblasków i kamizelek, których posiadanie już wielu osobom uratowało życie. W ramach tej akcji uczniowie naszej szkoły przygotowali gazetki w swoich salach lekcyjnych i na korytarzach szkolnych. Uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem nauczyciela plastyki p. Andrzeja Kowalczyka , wzięli udział w tworzeniu gazetek wykazując się zaangażowaniem, kreatywnością i pomysłowością w ich tworzeniu, wszystko po to, aby poszerzyć swoją wiedzę, ale też promować bezpieczeństwo w swoim środowisku.
Konkurs plastyczny „Bezpieczni w ruchu drogowym”. W październiku tego roku w naszej szkole odbył się konkurs plastyczny: „Bezpieczni w ruchu drogowym”. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpośrednie zaangażowanie uczniów w tematykę ruchu drogowego i zainteresowanie ich problematyką bezpieczeństwa na drodze oraz promowanie idei bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny został nauczyciel plastyki p. Andrzej Kowalczyk. W każdej klasie wyłoniono zwycięzców: kl. IV- Karina Waloska, kl. V- Katarzyna Lipniak, Nikola Hernes, kl. VI- Izabela Fitas, Nadia Mogielska, Julia Bernadzka. Nagrodzone prace plastyczne zostały wyeksponowane- tradycyjnie na korytarzu szkolnym.


Modnie i bezpiecznie – noś odblaski” – czyli pokaz mody odblaskowej. W październiku 2023 r. odbył się w naszej szkole pokaz mody odblaskowej, w którym udział wzięły klasy I,II,III i V. Za przygotowanie wspaniałej prezentacji wymyślnych strojów odpowiedzialni byli wychowawcy poszczególnych oddziałów. Uczniowie wykazali się kreatywnością i zaangażowaniem w przygotowaniu i prezentacji strojów z elementami odblaskowymi. Część klas reprezentowała nawet bardzo liczna grupa uczestników. Zdecydowanie pokaz mody odblaskowej „Modnie i bezpiecznie – noś odblaski” zachęca do umieszczania elementów odblaskowych na plecakach i ubraniach oraz do noszenia kamizelek i bycia modnym i widocznym na drodze. Gratulujemy, dziękujemy za wspaniałe widowisko i udział w promowaniu bezpieczeństwa na drodze wszystkim uczniom oraz czuwającymi nad nimi wychowawcom. : p. Justynie Michałek (kl. I), p. Barbarze Mulewicz(kl. II), p. Iwonie Kwaca(kl. III) i p. Andrzejowi Kowalczykowi(kl.V). Akcja Odblaskowa Szkoła skierowana również była do Seniorów, których bezpieczeństwo na drodze jest ważne. Dzieci zabierały opaski odblaskowe do domu a tam przekazywały je dziadkom. Kolejną akcję przeprowadzono podczas wyjścia na teren Oleszna , gdzie napotkanym seniorom i przypadkowym mieszkańcom Oleszna, uczniowie pod kierunkiem p. Marioli Kamińskiej i Aldony Kowalczyk , wręczali opaski odblaskowe.

W klasie piątej nauczyciel techniki przeprowadził test wiedzy o przepisach ruchu drogowego jako eliminacje wyłonienia trzech przedstawicieli klasy do wojewódzkiego konkursu ,,BEZPIECZENSTWO NA PIĄTKĘ” W wyniku rywalizacji naszą szkołę na w/w konkursie-etap powiatowy - będą reprezentować uczniowie z klasy V:
1. Arkit Jakub
2. Antoni Mikołajczyk
3. Jan Staroszczyk.

Uczniowie klasy VII wzięli udział w szkolnym Konkursie wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym – przygotowanym i poprowadzonym przez p. Mariolę Kamińską, p Aldonę Kowalczyk. Jako najstarsi uczniowie mieli za zadanie, korzystając z aplikacji rozwiązać e/test składający się z pytań dotyczących zasad poruszania się pieszych jak również rowerzystów. Siódmoklasiści od 3 lat posiadają już karty rowerowe dlatego na co dzień muszą znać i przestrzegać zasad ruchu drogowego. Po sprawdzeniu testu zostało wyłonionych 2 zwycięzców : Wiktoria Piec oraz Ignacy Staroszczyk. Uczniowie ci uzyskali największą ilość punktów i tym samym wygrali konkurs wiedzy o ruchu drogowym. W ramach Odblaskowej Szkoły odbył się Odblaskowy Bieg o Puchar Dyrektora ZPO Oleszno. Organizatorami wydarzenia byli nauczyciele wychowania fizycznego: p. Alicja Zawada i p. Andrzej Kowalczyk. W biegu wzięło udział ok. 90 uczniów z klas IV – VII. Uczniowie pokonywali dystans z podziałem na kategorie wiekowe. Klasy IV – V biegły na dystansie 300 m, a klasy VI – VII na 600m.
W kategorii klas IV – V czołowe miejsca zdobyli:
I miejsce Jan Staroszczyk – kl. V
II miejsce Antoni Mikołajczyk – kl. V
III miejsce (ex aequo) Karol Fitas – kl. IV Antoni Wdowiak – kl. V
W kategorii klas VI – VII czołowe miejsca zdobyli:
I miejsce Alan Kowalczyk – kl. VII
II miejsce Bartłomiej Kapelusz – kl. VI
III miejsce (ex aequo) Maja Budzynowska – kl. VI, Mikołaj Gacia – kl. VI

Propagowanie bezpieczeństwa na drodze wśród starszych mieszkańców naszej miejscowości jest ważnym elementem założeń akcji i konkursu „Odblaskowa szkoła”. Stanowi również element integracji pokoleniowej. Zakończenie konkursu „ Odblaskowa Szkoła” zakończyło się happeningiem w którym 277 uczniów naszej szkoły- ubranych w kamizelki odblaskowe- przemaszerowało ulicami naszej miejscowości promując chodzenie(dla własnego bezpieczeństwa) po zmierzchu z elementami odblaskowymi. Nauczyciele naszej szkoły od wielu lat dbają o bezpieczeństwo uczniów oraz mieszkańców Oleszna -poprzez udział w licznych projektach edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem tak w ruchu drogowym jak i bezpieczeństwem pieszych. Tegoroczna edycja wyłoniła całkiem nowe pomysły, pomogła utrwalić prawidłowe zachowania i wytworzyć pewne nawyki zachowań wśród młodzieży szkolnej, które trzeba kontynuować. Pamiętamy jednak, że pomimo najjaśniejszych odblasków, to właśnie pieszy jest najbardziej narażony na niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Potrzeba w dalszym ciągu prowadzić kampanię na rzecz utrwalania stałych nawyków wśród naszej młodzieży, że to my i tylko my, musimy że to my i tylko my, musimy zadbać o własne bezpieczeństwo.