logo kranuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włoszczowie informuje, że w badanej próbce wody z wodociągu Czostków gm. Krasocin zaopatrującym miejscowości: Czostków, Dąbrówka, Niwiska Gruszczyńskie stwierdzono obecność bakterii grupy coli w ilości 47 i 51 j.t.k./100ml.
Woda od dnia 16.11.2023r. nie nadaje się do spożycia.
Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.
Woda może być używana wyłącznie do spłukiwania toalet i mycia podłóg.