ZdjęcieZakup sprzętu gastronomicznego dla zadania pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w msc. Czostków” zrealizowany został w ramach projektu: „WSPARCIE FUNKCJONALNOŚCI OBSZARÓW WIEJSKICH”. Dotacja celowa została udzielona Gminie Krasocin przez Województwo Świętokrzyskie w ramach Umowy nr 48/ROW/2023 z dnia 13.07.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 20 600,97 zł. Kwota dofinansowania stanowi 68,40% kosztów kwalifikowalnych. W ramach zadania zakupiona została zmywarka uniwersalna wraz ze zmiękczaczem wody, patelnia gastronomiczna uchylna, basen gastronomiczny wraz z napełniaczem, taboret gazowy, kuchenka gazowa- elektryczna oraz witryna chłodnicza. Zakupiony sprzęt stanowi wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy. Ponadto w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Czostków zakupiono stoły i krzesła, które stanowić będą wyposażenie świetlicy wiejskiej. Zakupiono 35 szt. krzeseł bankietowych oraz 10 stołów. Koszt zakupu: 11 296,32 zł. Wykonano również meble w zapleczu kuchennym świetlicy wiejskiej. Koszt wykonania  i montażu mebli to 10 900,00 zł. Stoły i krzesła zostały dostarczone przez firmę MEXTRA z Kędzierzyna- Koźla, natomiast zabudowa meblowa wykonana została przez firmę „ANTEX” Robert Kowalczyk ze Świdna.