Zdjęcieim. Ks. Wincentego Ingielewicza - Oleszno 2023r.
"Boże coś Polskę przez tak długie wieki,
Otaczał blaskiem potęgi i chwały.
Coś ją osłaniał tarczą swej opieki,
Od nieszczęść, które przygnębić ją miały.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Ojczyźnie wolność, racz nam wrócić, Panie!"

Alojzy Feliński, Boże coś Polskę,

Z okazji 160. rocznicy powstania styczniowego, Wójt Gminy Krasocin, p. Ireneusz Gliściński oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie, p. Rafał Pacanowski, zaprosili uczniów szkół podstawowych, z terenu Gminy Krasocin, do udziału w  I Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Powstaniu Styczniowym, im. Ks. Wincentego Ingielewicza - Oleszno 2023r. Mimo nieustannej rusyfikacji, mającej na celu pozbawienie Polaków języka ojczystego, historii oraz wiary swoich przodków, zaborcy rosyjskiemu nigdy nie udało się złamać ducha narodu. Świadectwem odwagi, szlachetności i pragnienia niepodległej Ojczyzny było wzniecenie, mimo klęski powstania listopadowego 1830r., kolejnego zrywu zbrojnego, jakim było powstanie styczniowe 1863r.
   
23 listopada Anno Domini 2023, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie gościła uczestników I Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Styczniowym, im. Ks. Wincentego Ingielewicza. Swoją obecnością zaszczycili: Kwatermistrz Grupy Rekonstrukcji Historycznych "Małogoski Oddział Powstańczy z 1863r.", p. Grzegorz Szymański, Dyrektor ZPO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Krasocinie, p. Krzysztof Jasiowski, Wicedyrektor ZPO im. Jana Pawła II w Bukowie, p. Beata Mazur, Dyrektor SP  im. Jana Pawła II w Czostkowie, p. Zdzisława Mąkosa, Dyrektor SP im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach, p. Aneta Jończyk, reprezentująca SP im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie, p. Agnieszka Siwek - Boruszka, Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach, dr Łukasz Kopera, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie, p. Magdalena Kowalczyk, Wicedyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie, p. Anna Tatar- Pawelec, Dyrektor Banku Spółdzielczego - Oddział w Krasocinie, p. Monika Kania, Wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie, ks. Mariusz Rozin. Uroczystość poprowadził historyk, p. Ryszard Kowalczyk, natomiast scenografię przygotował plastyk, p. Andrzej Kowalczyk - nauczyciele SP im. AK w Olesznie.
 
"Ty, któryś potem tknięty jej upadkiem,
Walczących wspierał za najświętszą sprawę,
I chcąc świat cały mieć jej męstwa świadkiem,
W nieszczęściach samych pomnażał ich sławę.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Ojczyźnie wolność, racz nam wrócić, Panie!"

Alojzy Feliński, Boże coś Polskę,

Ks. Wincenty Ingielewicz - powstaniec styczniowy w sutannie

Patron konkursu urodził się na Litwie jako syn Wincentego i Rozalii Kuleszów, małżonków Ingielewiczów. Chrzest otrzymał w Korkozyskim kościele Parafii Niemenczyskiej. Był alumnem Wileńskiego Seminarium Duchownego, następnie seminarium w Kielcach. Ks. Wincenty Ingielewicz, jako alumn Wileńskiego Seminarium Duchownego, brał czynny udział w powstaniu styczniowym 1863r. W obawie przed represjami, decyzją władz kościelnych, został przeniesiony do Seminarium Duchownego w Kielcach, na teren Królestwa Polskiego, w którym przyjął święcenia kapłańskie, a następnie podjął posługę kapłańską wśród wiernych diecezji kieleckiej. Nowo wyświęcony kapłan 13.VIII.1869r. zostaje przydzielony na wikarego w Gołonogu, następnie jest w Ostrowcach, Kozłowie, później zostaje administratorem parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Olesznie. Zmarł 24.XII.1906r. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Olesznie. Mogiła bohatera w sutannie, ks. Wincentego Ingielewicza, powstańca styczniowego, położona jest przy głównej alei cmentarza. Po minięciu kaplicy grobowej Wierusz - Niemojewskich, dalej w górę i po lewej stronie alei. Na ścianie nagrobka jest wykuty napis:

„Ś.P./KS. WINCENTY/ JNGIELEWICZ/ PROBOSZCZ P./ OLESZNO/ UR. D. 13 MARC./ 1840. R. Z D. 24/ GRUDNIA. 1906. R./

"Boże, którego ramię sprawiedliwe
Żelazne berła władców świata kruszy;
Zniwecz tych wrogów zamiary szkodliwe,
Obudź nadzieję w biednej naszej duszy.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie,
Ojczyźnie wolność, racz nam wrócić, Panie!"
Alojzy Feliński, Boże coś Polskę,

Małogoski Oddział Powstańczy z 1863r.

Na tle rekwizytów związanych z powstaniem styczniowym: kos osadzonych na sztorc, strzelb myśliwskich, szabel, pałaszy, strojów narodowych oraz sztandarów, kwatermistrz Grupy Rekonstrukcji Historycznych ,,Małogoski Oddział Powstańczy z 1863r.”, p. Grzegorz Szymański przybliżył, zaproszonym gościom oraz uczniom, wydarzenia i postacie, które swoje zdolności oddały na służbę dla Ojczyzny podczas powstania styczniowego, jednego z największych powstań narodowych, jakie Polacy wzniecili w okresie 123- letniej niewoli zaborów.

"Boże najświętszy, od którego woli
Istnienie świata całego zależy,
Wyrwij lud Polski z tyranów niewoli,
Wspieraj zamiary wytrwałej młodzieży.
Przed Twe ołtarze zanosim błaganie
Ojczyźnie wolność, racz nam wrócić, Panie!"

Alojzy Feliński, Boże coś Polskę,

Ceremonia wręczenia nagród, wyróżnień i podziękowań
W I Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Powstaniu Styczniowym, im. Ks. Wincentego Ingielewicza- Oleszno 2023r. wzięli udział uczniowie reprezentujący szkoły Gminy Krasocin:

1. Zespół Placówek Oświatowych im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Krasocinie,
• Marika Włodarska i Julia Bojaś,
2. Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie,
• Szymon Mikołajczyk i Maksym Savenko,
3. SP im. Jana Pawła II w Czostkowie,
• Julia Bodzioch i Zuzanna Robak,
4. SP im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach,
• Dawid Bryła i Szymon Kosecki,
5. SP im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie,
• Marika Stanior- Chruściel,
6. SP im. Armii Krajowej w Olesznie,
• Kuba Arkit i Ksawery Lis,

Uczniowie pracowali z testem zawierającym pytania zamknięte i otwarte, które dotyczyły wydarzeń i postaci związanych z powstaniem styczniowym. Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

1. Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Komornikach, autor pytań oraz przewodniczący komisji, dr Łukasz Kopera,
2. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach, p. Aneta Jończyk,
3. Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie, p. Magdalena Kowalczyk,
4. Wicedyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa Raka w Krasocinie, p. Anna Tatar - Pawelec,

W I Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Powstaniu Styczniowym, im. Ks. Wincentego Ingielewicza - Oleszno 2023r. nagrody zdobyli następujący uczniowie:

• Kategoria kl. IV-VI
I miejsce: Kuba Arkit, SP im. Armii Krajowej w Olesznie,
• Kategoria kl. VII-VIII
I miejsce: Ksawery Lis, SP im. Armii Krajowej w Olesznie,
II miejsce: Julia Bodzioch, SP im. Jana Pawła II w Czostkowie,
III miejsce: Szymon Mikołajczyk, ZPO im. Jana Pawła II w Bukowie,
• Wyróżnienia
I miejsce: Dawid Bryła, SP im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach,
II miejsce: Julia Bojaś, ZPO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Krasocinie,

Mecenasami I Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Styczniowym, im. Ks. Wincentego Ingielewicza byli:

1. Starosta Włoszczowski, p. Dariusz Czechowski,
2. Wójt Gminy Krasocin, p. Ireneusz Gliściński,
3. Bank Spółdzielczy we Włoszczowie- Oddział w Krasocinie,
4. Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Włoszczowa,
5. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska we Włoszczowie,
6. Drukarnia "Kontur” we Włoszczowie,

Wszystkim uczestnikom, gościom oraz hojnym mecenasom wydarzenia, składamy słowa uznania i podziękowania, za wkład wniesiony w zachowanie pamięci o powstaniu styczniowym.

Autor: tekst i zdjęcia, Ryszard Kowalczyk, historyk SP im. AK w Olesznie.