24 listopada nastąpił odbiór inwestycji w ramach Polskiego Ładu polegającej na przebudowie dróg powiatowych Wymysłów – Ludynia o długości 1800mb za kwotę 2 414 765,96 zł, oraz Oleszno – Wola Świdzińska o długości 2766mb za kwotę 11 474 336,04 zł. Łączne koszty zadania wyniosły 13 889 102zł w tym wkład własny w wysokości 650 000zł wniesiony po 50% czyli po 325 000zł przez Powiat Włoszczowski i Gminę Krasocin. Wykonawcą inwestycji był Zakład Budowlano-Drogowy DUKT.